Erfelijke aandoening waarbij één extra autosomaal chromosoom (= voor niet geslachtelijke eiegenschappen) of geslachtschromosoom aanwezig is in de celkern. Dit betekent dat voor een bepaalde eigenschap niet twee (één van de vader en één van de moeder) maar drie chromosomen aanwezig zijn.
De aanwezigheid van een extra autosomaal chromosoom leidt meestal meestal tot ernstige aangeboren afwijkingen (o.a. Down-syndroom).
De aanwezigheid van een extra X-chromosoom leidt niet per se tot ernstige aangeboren afwijkingen omdat extra X-chromosomen automatisch geïnactiveerd worden (o.a. triple-X-syndroom).

zie ook:
- Klinefelter-syndroom
- trisomie-13 (= Patau-syndroom)
- trisomie-18 (= Edwards-syndroom)
- trisomie 21 (= Down-syndroom, mongolisme)
- triple-X-syndroom
- XYY-syndroom
- chromosomen

Terug naar chromosoom-afwijkingen