Mogelijke behandelingen van trombocytose (= trombocytemie) o.a.:
- primaire of essentiële trombocytose
- medicijnen om de vorming van bloedplaatjes in het beenmerg af te remmen op geleide van het aantal bloedplaatjes (= trombocyten) in het bloed
- anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia, trombose-middelen), waaronder lage doseringen (acetyl)salicylaten (= 'aspirine')
- tromboferese: verwijdering van de bloedplaatjes uit afgenomen bloed dat daarna weer wordt toegediend
- combinatie van bovengenoemde behandelingen
- secundaire trombocytose:
behandeling van de oorzaak (= causaaal/curatief)

Terug naar trombocytose