Kenmerken voor kwaadaardige tumoren is dat de kans dat ze op termijn uitzaaien (= metastaseren) betrekkelijk groot is. Of en wanneer uitzaaiing zal plaatsvinden kan echter niet met zekerheid worden voorspeld.

Mogelijke verschijnselen en complicaties bij kwaadaardige (= maligne) tumoren (o.a.):
- ontsiering (bijv. huid-tumoren!)
- irritatie, pijn, bloedingen
- wegdrukken of beschadigen omringend weefsel
- uitzaaiing (= metastase) van tumorcellen naar andere weefsels en organen van het lichaam (= secundaire tumoren, dochtergezwellen, metastasen).

NB./i]
- Aard en ernst van de verschijnselen en complicaties worden volledig bepaald door het type tumor en de ligging, groeisnelheid, omvang en wijze van uitzaaien daar van.
- Tumoren beginnen meestal met een goedaardig (= benigne) stadium, maar kunnen geleidelijk overgaan in een kwaadaardig (= maligne) stadium. De kans dat dit gebeurt is o.a. afhankelijk van het type kankercellen en het stadium waarin de kanker zich bevindt. Daarom is het van zeer groot belang dat kanker vroegtijdig wordt ontdekt (bijv. regelmatige zelf-controle en Rö-screening) en behandeld.

Terug naar tumoren