Mogelijke oorzaken van urge-incontinentie (o.a.):
- oorzaak onbekend: primaire vorm van urge-incontinentie)
- kinderen: zie bedplassen
- ouderdom: al of niet met aantoonbare psychische (bijv. onvoldoende psychische beheersing van het ontlasten) of lichamelijke (bijv. zenuwaandoening, blaasontsteking, blaasstenen) aandoening
- psychische oorzaak: o.a. dementie (= Alzheimer)

Terug naar urge-incontinentie