Verschijnselen zijn o.a. een overmatige urineproductie ( = polyurie) en hevige dorst ( = polydipsie), bloeddrukverhoging ( = hypertensie) en een verstoorde elektrolytenbalans (o.a. natrium-, kalium- en waterstof-ionen).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Bijniertumor ( = adenoom) of overmatige weefselgroei ( = hyperplasie) in de bijnieren.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
De aard van de behandeling is afhankelijk van de oorzaak.

Terug naar urineweg-aandoeningen