Raadpleeg de (huis)arts (o.a.)
- als de klachten erg hinderlijk of pijnlijk
- als de klachten lang duren (ook na behandeling)
- als u (denkt dat u) een SOA heeft
- als u tevens pijn heeft in de onderbuik
- als er tevens bloed (niet van menstruatie afkomstig) bij de vaginale afscheiding zit
- als er andere verschijnselen zijn die u verontrusten

Terug naar vaginale afscheiding

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Vaginale afscheiding\", juni 2003