Flexible ring met hormonen (oestrogeen en progestageen) die in de vagina wordt geplaatst. Hierdoor wordt de eisprong (= ovulatie) en daarmee zwangerschap voorkómen. De betrouwbaarheid van een vagina-ring is vergelijkbaar met die van de pil.

Terug naar anti-conceptie

Bronnen:
- Patiëntenfolder \"Voorbehoed-middelen\", NHG, januari 2004

Medicijnen

Circlet®
NuvaRing®