Abnormale verlaging van de fequentie waarmee de hartkamers (= ventrikels) samentrekken.

zie: hart-ritmestoornissen