Alle medicijnen waarvan men lichamelijk en/of psychisch afhankelijk is geworden, d.w.z. waarmee men niet vrijwillig kan stoppen.

De volgende medicijnen kunnen tot lichamelijke en/of geestelijke afhankelijkheid:
- angst-remmende middelen (= anxiolytica): o.a. benzodiazepinen
- kalmerende middelen (= sedativa, tranquilizers): o.a. benzodiazepinen
- opiaten (= opioïden, sterke pijnstillers): opium, morfine en morfine-derivaten
- slaapmiddelen (= hypnotica): o.a. barbituraten en benzodiazepinen
- anti-depressiva (?)

zie ook: afhankelijkheid (= verslaving)

Terug naar verslavende middelen