Geestelijke hersentoestand waarbij de reactie op signalen van anderen en prikkels uit de omgeving is verstoord. Hierdoor kan niet of niet voldoende adequaat worden gereageerd op de situatie waarin men verkeert. Als gevolg daarvan verliest men de controle over de situatie en/of over zichzelf.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- dementie (= Alzheimer)
- bijwerking van medicijnen (met name psychofarmaca)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandelen/genezen van de onderliggende oorzaak (= causaal/curatief)
- verzorging/verpleging (= palliatief)

zie ook: delier

Terug naar bewustzijnsaandoeningen