Werk en studie
Werken (huishoudelijk werk thuis, als zelfstandige, voor een werkgever, voor school of studie) kan een belangrijke invloed hebben op je lichamelijke of geestelijke gezondheid. Indien je tijdens je werk lichamelijk actief bent, kan dat een positieve uitwerking hebben op je lichamelijke gezondheid.
Plezier hebben in je werk, gewaardeerd worden op je werk, het door je werk kunnen onderhouden van sociale contacten zijn omstandigheden die gunstig kunnen zijn voor je geestelijke gezondheid.
Maar werk kan je gezondheid ook in negatieve zin beïnvloeden: conflicten met collega's, stress door de dreiging van een naderend ontslag, financiële problemen door werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid kunnen nadelig zijn voor je geestelijke gezondheid.
Als je draaglast door de omstandigheden tijdens je werk je draagkracht langdurig overschrijdt kan een ernstige psychische ziekte ontstaan met tal van lichamelijke en geestelijke verschijnselen: de \"burnout\".
Werkdruk, spanning tijdens je werk maar ook het gebrek aan mogelijkheden tot ontspanning en vrije tijd spelen hierbij een belangrijke rol.

Vrije tijd
Zonder voldoende vrije tijd is een gezonde manier van leven eigenlijk niet goed mogelijk. Naast de tijd die besteed wordt aan werk, vrijwilligerswerk of studie moet er ook tijd besteed kunnen worden aan ontspanning: sport, hobby's, sociale contacten, vakantie of gewoon even niets doen. De energie die wordt verbruikt tijdens de min of meer verplichte dagelijkse werkzaamheden kan zo weer worden aangevuld. Te weinig vrije tijd kan leiden tot allerlei lichamelijke, geestelijke of sociale problemen zoals oververmoeidheid, stress en conflicten in familie- of vriendenkring.