Niet kunnen begrijpen van geschreven of gesproken taal vormen van de juiste woorden terwijl men weet wat men wil zeggen.
De oorzaak is een aandoening in het gebied van Wernicke (= receptive spraakcentrum) achteraan in de linker hersenhelft (meestal).

Terug naar afasie