Mogelijke oorzaken van een neiging of poging tot zelfdoding of zelfverwaarlozing en/of zelfvernietiging (o.a.):
- persoonlijke en sociale factoren:
Mannelijk geslacht, ouder dan 60 jaar, eerdere pogingen, recente echtscheiding, sociaal isolement, acute financiële problemen, recente vernedering(en), alcohol- en drugsmisbruik
- lichamelijke en/of psychische factoren:
Depressiviteit, manisch-depressiviteit (= bipolaire stoornis), angst-stoornis, grote afhankelijkheid van anderen, inbeelding een ernstige ziekte te hebben (= hypochondrie), langdurige en ernstige chronische pijn, ongeneeslijke ziekte (bijv. kwaadaardige kanker), ernstige psychische stoornis waarvan met name persoonlijkheids- en identiteitsstoornis, hallucinaties met stem die zelfdoding aanprijst of oplegt.

N.B. Vrijwel altijd spelen meerdere van bovenstaande factoren tegelijk een rol.

Terug naar zelfdoding