Specifiek of algemeen gevoel van gering tot zeer ernstig, lichamelijk en/of geestelijk onbehagen -vaak in combinatie met pijn (= 'lijden') en ziek gevoel- waardoor het normale functioneren tijdelijk of langdurig (= 'chronisch') wordt verstoord.

zie ook: pijn

Terug naar ziekte