Het geheel van verschijnselen (= symptomen) behorende bij een bepaalde ziekte
dat wordt waargenomen.

zie ook:
- ziekte-verschijnsel (= symptoom)
- syndroom

Terug naar ziekten