Kenmerkende eigenschappen van een bepaalde (= morbus) of onbepaalde ziekte (= syndroom).

Onderscheiden worden (o.a.):
- acute verschijnselen (= aanval): plotseling optreden van een ziekte (bijv. griep-aanval) of ziekteverschijnselen (bijv. astmatische aanval)
- chronischeverschijnselen: aanhoudende ziekte (bijv. chronische bronchitis) of verschijnsel (bijv. chronische blaasonsteking)
- exacerbaties: vrij plotselinge verergering, verheviging en/of uitbreiding van een ziekte of één of meer van de verschijnselen daarvan (bijv. huiduitslag, koorts, etc.).
- recidieven: terugkerende (= recidiveren) ziekte (bijv. infectie) of verschijnsel (bijv. pijn)

zie ook:
- syndroom
- ziektebeeld

Terug naar ziekte