Bijsluiter Diane-35

Informatie voor de gebruikster/patiënte

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Diane-35 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Diane-35 gebruikt
3. Hoe wordt Diane-35 ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Diane-35?

Diane-35, omhulde tabletten

* De werkzame bestanddelen zijn cyproteronacetaat en ethinylestradiol.
Elke tablet bevat 2 milligram cyproteronacetaat en 0,035 milligram ethinylestradiol.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, povidon 25.000, magnesiumstearaat, sacharose, povidon 700.000, macrogo/ 6.000, calciumcarbonaat, talk, glycerol 85 %, titaniumdioxide (E 171), geel ijzeroxidepigment (E 172) en montanglycolwas.

Registratiehouder
Schering Nederland B.V.
Postbus 116
1380 AC Weesp
Tel.: 0294 - 46 24 24

Fabrikant
Schering AG
Berlijn, Duitsland
en
Schering GmbH & Co Produktion KG
Weimar, Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 11903

1. WAT IS DIANE-35 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT ?

• Diane-35-tabletten zijn zogenaamde omhulde tabletten; de kern van de tablet is omhuld met een deklaagje. De tabletten zijn rond en lichtgeel/beige van kleur.

Elke tablet bevat cyproteronacetaat en ethinylestradiol; de twee stoffen die zorgen voor de werking van Diane-35.

Diane-35 behoort tot de geneesmiddelen die een combinatie van progestagene en oestrogene hormonen bevatten, namelijk cyproteronacetaat en ethinylestradiol. Een hormoon is een stof die in het lichaam een zeer specifieke werking op één of meer organen uitoefent. Het progestagene hormoon cyproteronacetaat heeft ook nog een anti-androgene werking: het remt de werking van mannelijke hormonen (androgenen).
Androgenen worden zowel door mannen als door vrouwen gevormd, hoewel dit bij vrouwen veel minder is. Acne, vette huid en overbeharing worden veroorzaakt door de stimulerende werking van androgenen op de talgklieren (klieren die talg, een vettige stof, afgeven) en de haargroei.
Het cyproteronacetaat in Diane-35 remt deze stimulerende werking van androgenen. Door het gebruik van Diane-35 wordt de verhoogde talgproductie verminderd. Hierdoor wordt de huid minder vet en zullen er ook minder puistjes (dit zijn verstopte en/of ontstoken talgklieren) ontstaan.
Ook die vormen van verlies van hoofdhaar (haaruitval) die het gevolg zijn van overgevoeligheid voor mannelijke hormonen, zullen verminderen door het gebruik van Diane-35. Cyproteronacetaat heeft ook invloed op hirsutisme (overbeharing volgens mannelijk patroon: stugge haartjes in gezicht, op onderbuik, armen en benen). Maar dit is meestal pas na enkele maanden merkbaar.
* Diane-35 is verkrijgbaar in verpakkingen van 3 strips met elk 21 tabletten.
* Diane-35 wordt gebruikt voor de behandeling van acne (puistjes), vette huid (seborroe) of lichte overbeharing (licht hirsutisme) bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, voor zover een arts vindt dat behandeling met hormonen noodzakelijk is.

* Door de combinatie van cyproteronacetaat met het oestrogene, 'vrouwelijke' hormoon ethinylestradiol geeft Diane-35 -als u de tabletten op de juiste, in deze bijsluiter beschreven manier inneemt- een regelmatig menstruatiepatroon en beschermt ook tegen zwangerschap, net als een anticonceptiepil. Anticonceptiepillen die een oestrogeen en een progestageen hormoon bevatten, worden ook wel combinatiepillen genoemd.
Diane-35 is vooral bedoeld voor meisjes en vrouwen met acne, seborroe of hirsutisme en is dus niet in eerste instantie bestemd voor het gebruik als "de pil" (anticonceptiepil).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DIANE-35 INNEEMT

Gebruik Diane-35 niet ....

* als u een bloedstolsel (bloedprop) in een van uw aderen heeft of heeft gehad (veneuze trombose of longembolie). Zie ook onder "Diane-35 en trombose".
* als u een aandoening heeft of heeft gehad die te maken heeft met de verstopping (door een bloedstolsel) van een slagader, zoals bijvoorbeeld een beroerte (hersenen) of een hartaanval. Zie ook onder "Diane-35 en trombose".
* als u een aandoening heeft (of in het verleden ooit heeft gehad) die een mogelijke voorbode kan zijn van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, dit uit zich in hevige pijn op de borst) of van een beroerte (bijvoorbeeld een TIA, dit is een transient ischaemic attack, een lichte beroerte zonder restverschijnselen). Zie ook onder "Diane-35 en trombose".
* als u een aandoening heeft die een verhoogde kans geeft op het krijgen van trombose in de slagaders. Dit geldt voor de volgende aandoeningen:
* diabetes (suikerziekte); als uw bloedvaten hierdoor zijn aangetast
* ernstig verhoogde bloeddruk
* een ernstig verhoogd vetgehalte in het bloed (cholesterol of triglyceriden)
* als u een al dan niet erfelijke aanleg heeft voor het krijgen van een stoornis in de bloedstolling, zoals bijvoorbeeld APC-resistentie, antitrombine-Ili-deficiëntie, proteine-C-deficiëntie, proteine-S-deficiëntie, hyperhomocysteïnemie en antifosfolipide-antilichamen
* als er bij u sprake is van een ernstige risicofactor of meerdere risicofactoren om trombose in een ader of een slagader te krijgen, kan dit ook een reden zijn waarom u Diane-35 niet mag gebruiken. Zie voor de risicofactoren "Diane-35 en trombose", onder "De kans op trombose in een (slag)ader neemt in het algemeen toe:".
* als u zwanger bent of borstvoeding geeft
* als u een ernstige leveraandoening of geelzucht heeft, of in het verleden heeft gehad
* als u een kwaadaardig gezwel heeft in de geslachtsorganen, de borsten of de lever
waarvan bekend is dat het wordt beïnvloed door geslachtshormonen, of als er een
vermoeden is dat u dit heeft
* als u ongewone bloedingen uit de vagina heeft, waarvan de oorzaak (nog) niet is vastgesteld
* als u overgevoelig (allergisch) bent voor een van de bestanddelen van Diane-35 Overgevoeligheid kunt u herkennen aan jeuk, huiduitslag of een opgezwollen gezicht.
Diane-35 is niet geschikt voor de behandeling van mannen.

Wees extra voorzichtig met Diane-35 ...

* als u rookt
* als u diabetes (suikerziekte) heeft
* als u veel te zwaar bent
* als uw bloeddruk verhoogd is
* als u een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis heeft
* als u een aderontsteking (oppervlakkige flebitis) heeft
* als u spataderen heeft
* als iemand in uw directe familie ooit trombose, een hartaanval of een beroerte heeft gehad
* als u last heeft van migraine. Als u tijdens pilgebruik meer migraineaanvallen krijgt dan daarvoor, of als de aanvallen heviger worden, kan dit een voorteken voor een beroerte zijn. Meer of hevigere migraineaanvallen kunnen daarom een reden zijn om onmiddellijk met Diane-35 te stoppen.
* als u epilepsie heeft
* als bij uzelf, of in uw directe familie, een verhoogd vetgehalte in het bloed voor komt (cholesterol of triglyceriden)
* als iemand in uw directe familie ooit borstkanker heeft gehad
* als u een aandoening van de lever of van de galblaas heeft
* als u de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmontsteking) heeft
* als u SLE (systemische lupus erythematodes; een bepaalde aandoening van het afweersysteem) heeft
* als u HUS (hemolytisch uremisch syndroom; een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt) heeft
* als u een erfelijke vorm van doofheid (otosclerose) heeft
* als u chloasma heeft of ooit chloasma heeft gehad (geelbruine pigmentvlekken, zogenaamde 'zwangerschapsvlekken', vooral in het gezicht). Als dit het geval is, is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden.
In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik van een combinatiepil onder extra controle blijft. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u met Diane-35 begint. Dit geldt voor de bovengenoemde situaties; uw arts kan u uitleggen om welke risico's het gaat.
Mocht een van de genoemde situaties ontstaan of verergeren terwijl u Diane-35 al gebruikt, dan moet u contact opnemen met uw arts.

DIANE-35 EN TROMBOSE

Trombose in een ader
Trombose is de vorming van een bloedstolsel (bloedprop) in een van de bloedvaten. Hierdoor kan een bloedvat worden afgesloten. Veneuze trombose is trombose in een ader. Ook een longembolie (bloedprop in een bloedvat van de longen) is een vorm van veneuze trombose.
Diane-35 bevat een combinatie van het progestagene hormoon cyproteronacetaat en het oestrogene hormoon ethinylestradiol, en moet elke cyclus ('maand') van 28 dagen, 21 dagen achterelkaar worden ingenomen. Hierdoor is de werking van Diane-35 hetzelfde als die van een gecombineerde anticonceptiepil (een `combinatiepil'). Het gebruik van elke `combinatiepil' of Diane-35 geeft een vrouw een grotere kans op het krijgen van veneuze trombose in vergelijking met een vrouw die geen `combinatiepil' of Diane-35 gebruikt. Maar deze verhoogde kans op veneuze trombose is minder groot dan de kans hierop tijdens zwangerschap; die wordt geschat op 60 gevallen per 100.000 zwangerschappen.
De verhoogde kans is het grootst tijdens het allereerste jaar dat een vrouw ooit een `combinatiepil' of Diane-35 gebruikt.Uit onderzoek is gebleken dat bij vrouwen die een lichte `combinatiepil' (anticonceptiepil met minder dan 50 microgram van het oestrogene hormoon ethinylestradiol) gebruiken er maximaal 40 gevallen van veneuze trombose voorkomen per 100.000 vrouwjaren (1 vrouwjaar pilgebruik is 1 vrouw die 1 jaar lang een combinatiepil gebruikt). Bij vrouwen die geen combinatiepil gebruiken, is dat 5-10 gevallen per 100.000 vrouwjaren.
Er zijn ook gegevens die er op wijzen dat veneuze trombose vaker voorkomt bij vrouwen die Diane-35 gebruiken dan bij vrouwen die een andere lichte combinatiepil gebruiken (anticonceptiepil met minder dan 50 microgram ethinylestradiol).
Binnen de groep Diane-35-gebruiksters zullen zich ook vrouwen bevinden die een verhoogde kans op veneuze trombose hebben doordat ze een aandoening hebben die een grotere kans hierop geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vrouwen met PCO-syndroom (polycysteus-ovarium-syndroom; een stoornis in de rijping van de eicellen, waarbij o.a. ook overbeharing voorkomt).
Na een trombose vindt niet altijd volledig herstel plaats; in 1-2% van de gevallen heeft een veneuze trombose of longembolie een dodelijke afloop.
De kans op trombose in een ader neemt over het algemeen toe:
* met de leeftijd
* als een van uw directe familieleden op jonge leeftijd al eens een trombose of longembolie heeft gehad
* Als u een operatie moet ondergaan, enige tijd bedrust moet houden of niet mag lopen (bijvoorbeeld als een van uw benen wordt gegipst of gezwachteld in verband met het behandelen van spataderen), kan de kans op diepe veneuze trombose (trombose in een van de diepgelegen aderen van de benen) tijdelijk verhoogd zijn. Als u Diane-35 gebruikt, is deze kans mogelijk nog iets groter.
Vraag in zo'n geval ruim van tevoren aan uw arts wat u moet doen. Die kan u aanraden om enkele weken vóór de operatie of aan het begin van de periode waarin u bedrust moet houden of niet mag lopen, met Diane-35 te stoppen. Uw arts kan u ook vertellen wanneer u weer met Diane-35 verder mag gaan. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.
* als u te zwaar bent
* en mogelijk bij oppervlakkige aderontstekingen en spataderen. Het is nog niet duidelijk of deze aandoeningen een verhoogde kans op trombose geven.
Trombose in een slagader
In zeldzame gevallen kan trombose ook voorkomen in een slagader (arteriële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).
De kans op trombose in een slagader neemt in het algemeen toe:
* met de leeftijd
* naarmate iemand meer rookt
Als u Diane-35 of een combinatiepil gebruikt, is het verstandig om te stoppen met roken, vooral als u ouder bent dan ongeveer 35 jaar.
* als u een verhoogd vetgehalte in uw bloed heeft (cholesterol of triglyceriden)
* als u te zwaar bent
* als u een verhoogde bloeddruk heeft
* als een van uw directe familieleden op jonge leeftijd al eens een hartaanval of beroerte heeft gehad
* als u een aandoening van uw hart of bloedvaten heeft (bijvoorbeeld een hartklepaandoening of een hartritmestoornis)
* als u migraine heeft
* als u diabetes (suikerziekte) heeft

Stop met het innemen van Diane-35 en neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u plotseling last krijgt van een van de volgende verschijnselen. Het kunnen namelijk symptomen (ziekteverschijnselen) van een trombose zijn:
* hoesten zonder duidelijke oorzaak
* hevige pijn op de borst al dan niet uitstralend naar de linkerarm
* ademnood
* een ongewone, hevige of aanhoudende hoofdpijn of migraineaanval
* gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbel zien
* niet of slecht kunnen spreken
* plotselinge veranderingen in gehoor, reuk of smaak
* duizeligheid of bewusteloosheid
* zwakte of ongevoeligheid in een gedeelte van het lichaam
* hevige, ondraaglijke buikpijn
* hevige pijn en/of zwelling in een van de benen

DIANE-35 EN KANKER

Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat pilgebruiksters grondiger en vaker worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe beter de resultaten van de behandeling.
In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhalskanker geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag en andere factoren.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Algemene opmerkingen

In deze bijsluiter zijn verschillende situaties beschreven waarin u met het gebruik van Diane-35 moet stoppen, of waarbij de betrouwbaarheid van Diane-35 verminderd kan zijn. U mag dan geen geslachtsgemeenschap hebben of u moet aanvullend een voorbehoedmiddel zonder hormonen gebruiken. In het algemeen is een condoom of een andere zogenaamde 'barrièremethode' geschikt. Gebruik geen kalender- of temperatuurmethode. Die kunnen onbetrouwbaar zijn doordat Diane-35 invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en van het slijm in de baarmoederhals.
Anticonceptiepillen, en ook Diane-35, bieden geen bescherming tegen besmetting met het HIV-virus (AIDS) en ook niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's).

Zwangerschap
Als u zwanger bent, mag u Diane-35 niet gebruiken. Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Diane-35 moet u meteen stoppen met het innemen ervan.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft, mag u in deze periode Diane-35 niet gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Diane-35 invloed heeft op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Diane-35
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Gebruik van Diane-35 in combinatie met andere geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen kunnen tot gevolg hebben dat de pil minder goed werkt. Hiertoe behoren onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine) en tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine); en verder ook antibiotica (bijvoorbeeld ampicilline, tetracycline, griseofulvine) voor de behandeling van sommige andere infecties. Bij sommige antibiotica kan ná het stoppen van de behandeling de pil nog 4 weken minder goed werken.

Ook kruidenmiddelen die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, kunnen invloed hebben op de betrouwbaarheid van de pil. De verminderde werkzaamheid van de pil door gelijktijdig gebruik van sint-janskruid kan nog tenminste 2 weken voortduren nadat de behandeling met sint-janskruid is gestaakt.

Vertel daarom altijd aan de arts die de pil voorschrijft welke geneesmiddelen u allemaal gebruikt. Vertel ook aan iedere andere arts of tandarts die u een geneesmiddel voorschrijft (of aan de apotheker) dat u Diane-35 gebruikt. Zij kunnen u dan vertellen of het nodig is een extra, niet-hormonaal voorbehoedmiddel te gebruiken en ook hoe lang u dat dan moet gebruiken.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

WANNEER MOET U NAAR UW ARTS TIJDENS HET GEBRUIK VAN DIANE-35?

In de volgende gevallen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts:
* bij veranderingen in uw gezondheid (of die van uw directe familieleden) die te maken hebben met een van de punten die elders in deze bijsluiter worden genoemd (zie onder "Gebruik Diane-35 niet..." en "Wees extra voorzichtig met Diane-35...")
* als u ontdekt dat u een knobbeltje in uw borst heeft
* wanneer u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken, in het bijzonder antibiotica (zie onder "Gebruik van Diane-35 in combinatie met andere geneesmiddelen")
* minstens vier weken voordat u een operatie moet ondergaan, of wanneer u enige tijd bedlegerig bent of niet mag lopen
* bij aanhoudend of erger wordend onregelmatig bloedverlies
* als u tabletten heeft vergeten in de eerste week van de strip en in de zeven dagen vóór het vergeten gemeenschap heeft gehad
* als de verwachte bloeding voor de tweede keer achter elkaar uitblijft (begin niet met de nieuwe strip voordat uw arts zegt dat dat kan)
Stop meteen met Diane-35 en ga meteen naar uw arts in de volgende gevallen:
* bij het optreden van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie onder "Diane-35 en trombose") * bij plotselinge, hevige buikpijn
N.B. De hierboven vermelde situaties en verschijnselen worden elders in deze bijsluiter meer uitgebreid beschreven en toegelicht.

3. HOE WORDT DIANE-35 INGENOMEN?

Diane-35 beschermt ook tegen zwangerschap. Als u Diane-35 gebruikt, moet u daarom niet ook nog een anticonceptiepil gebruiken.

De strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. Neem, als u bijvoorbeeld op woensdag begint, een tablet waarbij `wo' staat aangegeven. Volg de richting van de pijl die op de strip is aangegeven tot u alle 21 tabletten heeft ingenomen. Daarna neemt u 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 tabletvrije dagen (ook wel stop- of pauzeweek genoemd) hoort een bloeding te beginnen. Deze zogenaamde `onttrekkingsbloeding' begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag van de pauzeweek.
Begin op de 8e dag na de laatste Diane-35-tablet met de volgende strip, ook als de bloeding dan nog niet voorbij is. Dit betekent dat u steeds op dezelfde daq van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

Wanneer kunt u beginnen met de eerste strip?
* U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt.
Begin met Diane-35 op de eerste dag van de cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie). Als u op de eerste dag van uw menstruatie met Diane-35 begint, bent u meteen beschermd tegen zwangerschap. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

* Overschakeling van een andere combinatiepil.
U kunt met Diane-35 beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw vorige pil heeft genomen (dus zonder pauze). Als er bij uw vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van uw vorige pil (als u niet weet welke dat is, vraag het dan aan uw arts of apotheker). Als u de tabletten van uw vorige pil op de juiste manier heeft ingenomen, mag u ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil).

* Overschakeling van de prikpil of een implantaat.
Begin met Diane-35 wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het implantaat wordt verwijderd. U moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

* Na een bevalling.
Als u na een bevalling (weer) met Diane-35 wilt beginnen, zal uw arts u waarschijnlijk aanraden te wachten tot uw eerste spontane menstruatie, maar soms is het mogelijk eerder te beginnen. Volg het advies van uw arts.

* Na een miskraam of abortus.
Volg het advies van uw arts.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Diane-35 moet gebruiken. De duur van de behandeling met Diane-35 hangt af van de ernst van de verschijnselen (de vette huid, acne of overbeharing). In het algemeen moet u de behandeling gedurende meerdere maanden volhouden.
Nadat de vette huid, acne en/of overbeharing zijn afgenomen, wordt aangeraden om Diane-35 nog tenminste 3 tot 4 cycli ('maanden') te gebruiken. Als de verschijnselen terugkomen, weken of maanden na het stoppen, kunt u opnieuw beginnen met een behandeling met Diane-35.

In geval u bemerkt dat Diane-35 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Diane-35 heeft ingenomen:

Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke gevolgen van het tegelijk innemen van veel Diane-35-tabletten.
Als u meerdere tabletten tegelijk heeft ingenomen, dan kunt u last krijgen van misselijkheid, overgeven of bloedverlies uit de vagina.

Mocht u ontdekken dat een kind meerdere tabletten heeft ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Wanneer u te veel van Diane-35 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Diane-35 in te nemen:
* Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de werking van Diane-35 niet verminderd. Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
* Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van Diane-35 verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, hoe groter de kans wordt dat de werking van Diane-35 verminderd is. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het allergrootst als u een tablet vergeet aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom gelden de volgende regels (zie ook het schema):

* Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip
Neem contact op met uw arts.

* 1 tablet vergeten in week 1
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in, en gebruik daarnaast 7 dagen een extra voorbehoedmiddel.

Als u in de week vóór het overslaan gemeenschap heeft gehad moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Neem in dat geval daarom meteen contact op met uw arts.

* 1 tablet vergeten in week 2
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De werking van Diane-35 is niet verminderd, u hoeft geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken.

* 1 tablet vergeten in week 3
U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Sla bovendien de tabletvrije periode over en ga meteen door met de volgende strip.

Wat u moet doen in geval van overgeven:

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. De situatie is daardoor vergelijkbaar met die na het vergeten van een tablet. Na het overgeven moet u zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Indien mogelijk binnen 12 uur na het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, moet u het advies volgen zoals hierboven aangegeven bij "Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Diane-35 in te nemen".

Wat u moet doen als u uw menstruatie een keer wilt uitstellen:
U kunt uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) uitstellen door zonder tabletvrije periode verder te gaan met een nieuwe strip Diane-35. U kunt met deze strip doorgaan totdat alle tabletten op zijn of desgewenst eerder stoppen. U kunt tijdens het gebruik van deze tweede strip wel last krijgen van spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of een doorbraakbloeding. Na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen begint u weer met een volgende strip.
Wat u moet doen als u de begindag van uw menstruatie wilt verschuiven: Als u uw tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal uw menstruatie/onttrekkingsbloeding steeds op ongeveer dezelfde dag beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, dan kunt u dat doen door de normale tabletvrije periode tussen twee strips te verkorten (maar nooit door te verlengen!). Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal op vrijdag begint en u wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet u nu 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe strip beginnen. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding zult hebben. U kunt dan tijdens de volgende strip wel last krijgen van spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of een doorbraakbloeding.

Wat u moet doen bij onverwacht bloedverlies:

Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Blijf in ieder geval gewoon uw tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als uw lichaam eenmaal gewend geraakt is aan de betreffende pil (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet u contact opnemen met uw arts.
Wat u moet doen als de verwachte bloeding uitblijft:
Als u alle tabletten correct heeft ingenomen, geen last heeft gehad van overgeven en ook geen andere geneesmiddelen heeft gebruikt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. U kunt dan gerust met de volgende strip verdergaan.
Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft kunt u zwanger zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts. Ga niet verder met de volgende strip Diane-35 voordat uw arts heeft vastgesteld dat u niet zwanger bent.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Diane-35 wordt gestopt:

Als u stopt met het gebruik van Diane-35 kunnen de klachten waarvoor u bent begonnen met dit geneesmiddel weer terug komen.
U kunt met Diane-35 stoppen wanneer u maar wilt. Een aantal dagen nadat u gestopt bent, krijgt u waarschijnlijk -net als in de stopweek- een onttrekkingsbloeding. Dit is afhankelijk van het aantal tabletten dat u geslikt heeft voordat u stopte.

Als u niet zwanger wilt raken, vraag dan uw arts om advies met betrekking tot een ander betrouwbaar anticonceptiemiddel.

Als u stopt omdat u zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat u een natuurlijke menstruatie heeft gehad voordat u probeert in verwachting te raken. (Dit is dus niet de onttrekkingsbloeding die u na uw laatste Diane-35-tablet nog krijgt.) U kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Diane-35 bijwerkingen veroorzaken.
Ernstige bijwerkingen
Ernstige bijwerkingen die met het gebruik van de pil in verband zijn gebracht worden beschreven in "Diane-35 en trombose" en "Diane-35 en kanker". Lees deze paragrafen voor meer informatie en raadpleeg onmiddellijk uw arts indien nodig.

Andere mogelijke bijwerkingen

De volgende bijwerkingen worden genoemd door pilgebruiksters, hoewel ze niet door de pil veroorzaakt hoeven te worden. Deze bijwerkingen kunnen vooral in de eerste paar maanden van het pilgebruik voorkomen. Vaak gaan ze na enige tijd vanzelf over:
* gevoelige of pijnlijke borsten
* afscheiding uit de tepel
* hoofdpijn en migraine
* minder zin om te vrijen; stemmingsveranderingen
* irritatie van de ogen bij het gebruik van contactlenzen
* misselijkheid, overgeven
* verandering in de afscheiding uit de schede
* huidreacties
* vochtophoping
* gewichtsverandering
* overgevoeligheidsreacties
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIANE-35 ?

Diane-35 buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Diane-35 niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" of "EXP."

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2004.