Kinderopvang bevordert de arbeidsparticipatie van de ouders maar is vooral goed voor de ontwikkeling van kinderen. Met het samenvoegen van (extra) budgetten voor kinderopvang, voorschoolse educatie (VVE) en de `Asccher`-gelden kan meer worden bereikt met hetzelfde geld.   Dit schrijven de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de PO Raad, de Brancheorganisatie Kinderopang, Sociaal Werk Nederland en de VNG in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is de begrotingsbehandeling van SZW door de Tweede Kamer.  

Robuuste combinatie kinderopvang en voorschoolse educatie

Samenvoeging van budgetten vereenvoudigt de financiering en verminderd administratie en regeldruk, zowel voor ouders als kinderopvangorganisaties. Bovendien ontstaat zo de mogelijkheid om ouders van alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar een robuuste combinatie van voorschoolse educatie en kinderopvang te bieden.  

Maak nieuwe organisatievormen mogelijk

Mooie initiatieven gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen, waarbij verschillende organisaties samenwerken, lopen zonder uitzondering aan tegen belemmeringen in wetten en regels. Daarover gaan we graag in gesprek met Kamer, maar we hopen dat de landelijke politiek nu al bereid is nieuwe organisatievormen mogelijk te maken.  

Bron: VNG