Als je gaat scheiden en jullie hebben kinderen, dan voelt het misschien dat je het gezin volledig ontwricht. De kinderen is een van de factoren die voor de meeste stress zorgt bij een echtscheiding. En we weten allemaal dat stress niet gezond is. Het zorgt voor psychische klachten (irritatie, frustratie, negatieve gevoelens) en fysieke klachten (zoals hoofdpijn, rugpijn, slaapproblemen, spijsverteringsstoornissen).

Voorkom stress

Stressklachten rondom de kinderen bij de scheiding is helemaal niet nodig.

Als partners gaan jullie van elkaar scheiden, maar jullie blijven de ouders van jullie kinderen. Dus niets zou zo fijn zijn dat je als ouders goed met elkaar overweg kunt blijven gaan en als het om de kinderen gaat nog als gezin verder kunt. Daarmee bedoelen we niet altijd alle verjaardagen, vakanties en feestdagen samen, maar een goede basis voor de toekomst waarin geen geruzie is en goede afspraken zijn gemaakt die je als ouders vastlegt in het ouderschapsplan over de opvoeding en verzorging van de kinderen na de scheiding.

Noodzakelijk

Een ouderschapsplan is noodzakelijk als je minderjarige kinderen hebt samen. Je bent wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Zo heb je alles heel helder en duidelijk vastgelegd en kunnen er geen onduidelijkheden ontstaan.

Onderdelen ouderschapsplan

De volgende onderdelenmoeten in een ouderschapsplan worden vastgelegd:

Het ouderlijk gezag

Ouders zijn de wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige kinderen. Je hebt het gezag over het vermogen van het kind, je hebt bepaalde rechten en plichten omtrent de verzorging en opvoeding en je bent verplicht de (emotionele) band van het kind en de andere ouder te bevorderen en stimuleren.

Woon- en verblijfplaats

Bij wie gaan de kinderen wonen na de scheiding? Afhankelijk hiervan kan je samen verder bepalen wat voor omgangsregeling jullie afspreken. Is dit een bezoekregeling van om het weekend bij vader of gaan jullie een co-ouderschap aan en verdelen de zorg en opvoeding letterlijk door twee? Dan kan er sprake zijn van bijvoorbeeld een week bij de moeder en een week daarna bij papa. Er zijn vele mogelijkheden en jullie moeten uitzoeken welk het beste is voor de kinderen. Maar ook: wat is praktisch het beste uitvoerbaar. De omgangsregeling leg je vast in een weekschema in het ouderschapsplan. Zo kan je nooit misverstanden krijgen.

Contact ouder en kind

Hoe vindt het contact plaats na de scheiding plaats tussen het kind en beide ouders? Als het kind bij de ene ouder is, moet het altijd contact kunnen hebben met de andere oude.

Contact tussen ouders

Ouders hebben een informatie- en communicatieplicht omtrent alle zaken aangaande de kinderen. Het gaat om bijvoorbeeld zaken als school, maar ook medische aangelegenheden. Hoe nemen jullie dan beslissingen? In sommige gevallen kan je beter even afspreken dan iets door de telefoon te bespreken. Simpele zaken kunnen vaak wel telefonisch of via e-mail.

Financiën

In ieder geval tot hun 21e levensjaar moet er kinderalimentatie betaald worden voor de kinderen.  Als ouders ben je verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de kinderen. Maar daar vallen zaken als kosten voor een schoolkamp of een cadeautje voor een verjaardag van een vriendje niet onder. Maak hier ook afspraken over.

Overige zaken

Denk ook na hoe jullie met vakanties en verjaardagen omgaan en of jullie eventueel bereid zijn af te wijken van de omgangsregeling omdat het misschien niet ‘jouw’ dag of week is. Wie weet gaat het zo goed, dat je het wel samen kunt vieren. Bedenk ook hoe je samen wilt omgaan met de introductie van een eventuele nieuwe partner of verhuizing van een van beiden.

Opstellen ouderschapsplan

Omdat naast het ouderschapsplan nog veel meer zaken geregeld moeten worden bij de scheiding, in feite is het plan voor de kinderen slechts een onderdeel ervan, kan je samen zoeken naar de beste hulp bij scheiding in jullie situatie. Wie weet lukt het samen zelf alles online te regelen of hebben jullie toch een mediator nodig.

Je komt samen tot een goed ouderschapsplan als jullie om de tafel gaat en samen alle onderdelen doorloopt die erin moeten komen. Probeer samen naar de beste oplossingen te zoeken voor de kinderen en wat werkbaar is voor elkaar. Dan boek je het beste en het snelste resultaat, zonder stress. Dat is wel zo prettig voor jullie en de kinderen.