Het rookverbod in de horeca wordt steeds beter nageleefd. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder 400 cafés en discotheken, blijkt dat ruim 90% van deze bedrijven rookvrij is. Roken in de horeca is verboden omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving.

Het naleefonderzoek is een onderdeel van de jaarlijkse voortgangsrapportage van het rookverbod die vandaag door het ministerie van VWS naar de Tweede Kamer is gestuurd. In diezelfde voortgangsrapportage staan ook de resultaten van het risicogerichte toezicht van de NVWA, dat zich richt op bedrijven die de regels mogelijk nog niet naleven. In 2017 werden 4.528 risicogerichte rookcontroles bij cafés en discotheken uitgevoerd. Bij 31% van de controles werd een maatregel genomen. Het ging om 1.000 boetes en 392 schriftelijke waarschuwingen.

Rookcontroles

In totaal heeft de NVWA in 2017 22.843 rookcontroles uitgevoerd en daarbij zijn 2.327 maatregelen opgelegd. Hierbij werden bij sishalounges en op evenementen en festivals de meeste overtredingen geconstateerd. De NVWA zal het risicogerichte toezicht op de naleving van het rookverbod in de horeca voortzetten. Bedrijven die het rookverbod nog niet naleven kunnen regelmatig bezoek verwachten. Dat geldt ook voor bedrijven die na een bepaald tijdstip het roken toestaan. Daarnaast zal de NVWA zich richten op festivals en evenementen waar nog vaak in tenten wordt gerookt.

Soort bedrijfInspectiesBoeteWaarschuwingMaatregelMaatregel%
Horeca - cafés/discotheken4.5281.0003921.39231
waaronder shisalounges2981672218963
Horeca - overige17.2863122705823

Evenement/festival

267123512848
Andere bedrijfs- categorieën76211910622530
Totaal22.8431.5547732.32710

Leeftijdscontroles

In 2017 heeft de NVWA 3.829 leeftijdsgrenscontroles uitgevoerd bij onder meer horecagelegenheden, levensmiddelenzaken, tankstations en tabaksspeciaalzaken. Tijdens 682 van deze controles werd een kooppoging door een jongere waargenomen. Bij 16% van deze controles werd een overtreding van de leeftijdsgrens geconstateerd. De meeste maatregelen werden, net als vorig jaar, genomen bij de horeca (25%). Het ging daarbij vooral om cafetaria’s. In 2017 is bij 2 bedrijven de tabaksverkoop stilgelegd, in beide gevallen tabaksspeciaalzaken.

Hoogte boetes

Bij overtreding van het rookverbod is de 1eboete €600 (voor grote bedrijven met meer dan 50 medewerkers €1.200). Voor het rookverbod geldt een maximum-boete van €4.500 (€9.000) voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers). Voor festivals met meerdere tenten kunnen de boetebedragen hoger zijn, omdat iedere tent afzonderlijk wordt beoordeeld.

Bij overtreding van de leeftijdsgrens krijgt de ondernemer de 1ekeer een boete van €1.360. Voor grotere bedrijven met meer dan 50 werknemers is de 1eboete €2.720.

De maximumboetes zijn €4.500 voor kleine bedrijven en €9.000 voor grote bedrijven. De verkoop van tabak wordt stilgelegd als binnen 12 maanden 3 maal een overtreding van de leeftijdgrens wordt geconstateerd.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrumvan de NVWA via de website of 0900–03 88.

Bron: NVWA