Met de verwachting dat het aantal hartpatiënten de komende tien jaar met ruim 500.000 zal toenemen naar circa 1.9 miljoen in 2030, is onderzoek harder nodig dat ooit. De Hartstichting hoopt daarom veel geld in te zamelen tijdens de aankomende collecteweek die zondag 7 april start.
Hiervoor roept de stichting de hulp van het Nederlands publiek in. Bij de aftrap van de collecteweek op zondag 7 april, organiseren de Hartstichting en Tikkie samen een wereldrecordpoging om meer giften dan ooit op te kunnen halen.

Met de collecteweek en voorgenomen Tikkie-actie wil de Hartstichting extra bijdragen aan onderzoek naar met name het eerder opsporen van hart- en vaatziekten. Zo zou alleen al het sneller behandelen van hoge bloeddruk resulteren in een enorme daling van het aantal patiënten. De Hartstichting streeft in haar werk bij te dragen aan het voorkomen van hart- en vaatziekten, snellere hulp in noodsituaties en betere behandelingen. Dankzij de hulp van giften en donateurs werkt de stichting aan verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld eenvoudige bloedtests waarmee erfelijke factoren inzichtelijk worden, wat hartproblemen kan voorkomen. Een ander voorbeeld is onderzoek naar signalen die vooraf gaan aan hart- of herseninfarcten, zodat deze eerder ontdekt of zelfs voorkomen kunnen worden.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Hart- en vaatziekten komen nog altijd teveel voor, het aantal chronische patiënten blijft zelfs groeien. Daarom is de collecteweek enorm belangrijk voor ons werk. Het stelt ons in staat meer projecten en onderzoeken te steunen die de kennis van hart- en vaatziekten vergroten, wat cruciaal is voor de ontwikkeling van concrete oplossingen. Daar hebben we het Nederlands publiek hard bij nodig. Met een gift dragen zij direct bij aan de ontwikkeling van deze oplossingen.“

Actie met Tikkie

Om de collecteweek dit jaar een extra impuls te geven en nog meer mensen te inspireren bij te dragen aan onderzoek, organiseren de Hartstichting en Tikkie samen een heuse wereldrecordpoging. Tijdens de start van de collecteweek op 7 april, doen zij samen met de Nederlandse bevolking een poging zoveel mogelijk giften in een dag te realiseren. Deelnemers kunnen zich van 1-6 april aanmelden en ontvangen op 7 april een Tikkie waarbij zij zelf het de hoogte van de donatie bepalen.

Over de Hartstichting

Het Hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl.