In Nederland is het verplicht om een zorgverzekering te hebben voor iedereen die hier woont of werkt. Als je geen zorgverzekering hebt afgesloten dan riskeer je een flinke boete. Als je binnen drie maanden geen actie onderneemt na een waarschuwing is de boete iets meer dan 400 euro. Waarom hebben we nou zo een zorgverzekeringstelsel in Nederland? Wij gaan uit van een solidariteitsbeginsel. Doordat iedereen verzekerd is, betalen we samen de lasten van de basiszorg. Iedereen heeft recht op die zorg. Onder de basiszorg verstaan we trouwens de noodzakelijke zorg die voor iedereen toegankelijk moet zijn. De zorgverzekeraar is verplicht die zorg te leveren.


Elk jaar wordt duidelijk wat de verwachte premie voor het volgend jaar zal zijn. Dit gebeurt doorgaans rond de maand november. De premie voor de zorgverzekering wordt opgesteld aan de hand van verschillende factoren waaronder de zorgkosten van de afgelopen periode. Door de corona pandemie kun je wel stellen dat dit geheid invloed zal hebben op de huidige zorgkosten. De zorgkosten zijn nu hoger dan normaal. Heeft de coronacrisis gevolgen voor de zorgverzekering 2021?

Hogere zorgkosten, hogere premie

Aan de ene kant kunnen zorgverzekeraars hun huidige financiële reserves gebruiken om deze pieken van de zorgkosten te betalen. Niemand had deze uitschieters verwacht, maar daar zijn de reserves dan ook voor. Aan de andere kant moet deze buffer natuurlijk weer aangevuld worden. Je moet er niet aandenken, maar stel dat er weer een epidemie of pandemie uitbreekt. Mocht dat gebeuren dan moet er uiteraard een buffer zijn om deze klap op te vangen. De kans is daarom zeer groot dat de coronacrisis invloed heeft op de verwachte premie van de zorgverzekering in 2021. Zelfs voor bijvoorbeeld studenten zorgverzekering. Ondanks dat corona onder jongeren weinig voorkomt zal het iedereen raken in zijn portemonnee.

Zorgkosten

Er kan nog niet met zekerheid gezegd worden wanneer de pandemie voorbij is en wat de precieze nasleep zal zijn van deze coronacrisis. Mocht er bijvoorbeeld een vaccin beschikbaar zijn dan zal dat ook kosten met zich meebrengen. Dat lijkt misschien nog ver weg, aangezien vaccins niet zomaar ingevoerd worden. Maar de coronacrisis an sich brengt al veel kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het testen wie er wel of geen corona geeft. Alleen al voor het testen op Coronavirus oftewel COVID-19 is zorgpersoneel nodig en de bijbehorende middelen. De kosten voor het verzorgen van de coronapatiënten ligt uiteraard hoger. Als je dit allemaal optelt, is het goed mogelijk dat het gebruik van zorg de komende maanden nog steeds hoog zal zijn en daarmee ook de kosten.

De overheid bepaalt

Wat er allemaal onder het basispakket van de zorgverzekering valt, is uiteindelijk een beslissing die de politiek neemt. Natuurlijk bestaat de verplichte basiszorgverzekering uit noodzakelijke zorg. Maar noodzakelijke zorg is een ruim begrip; wat daaronder valt, wordt door de overheid bepaald. De vraag die dan rijst is als volgt: zal er een verschraling van het basispakket ontstaan? Met andere woorden: wordt de gewone zorgverzekering uitgekleed? Wat blijft erover in de basiszorgverzekering? Het kan zijn de coronacrisis ervoor gaat zorgen dat er minder wordt gedekt uit deze basiszorgverzekering. Een ander gevolg kan zijn dat het eigen risico hoger wordt. Het eigen risico is het bedrag dat eerst wordt betaald door de zorggebruiker alvorens de zorgverzekeraar mee gaat betalen. Het eigen risico voor 2020 is 385 euro. Dit bedrag kan voor 2021 hoger uitvallen.

Gevolgen voor de aanvullende zorgverzekering

Wat is het gevolg van de coronacrisis voor de aanvullende verzekering? Als er minder zorg onder de basiszorg valt, kan men zich genoodzaakt voelen om een aanvullende verzekering af te sluiten. Voor een groep zal dat daadwerkelijk een noodzaak zijn, omdat zij die zorgvraag ook al hebben. Een aanvullende verzekering is dan goedkoper dan zelf steeds de volledige rekening van de behandeling of een medicijn te betalen. Voor een andere groep geldt dat die toch wat risico’s willen uitsluiten. Die willen het zekere voor het onzekere nemen. Juist omdat de toekomst zoveel onzekerheden kent. Als er al bepaalde factoren aanwezig zijn, bijvoorbeeld dat meerdere familieleden een bepaalde ziekte hebben, is het voor deze groep belangrijk om aanvullend verzekerd te zijn. Mochten ze bijvoorbeeld ziek worden, dan zijn ze gelukkig aanvullend verzekerd. Let wel, het afsluiten van een aanvullende verzekering is geheel vrijwillig.