Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden? In de nieuwe publicatie Generaties (net)werken samen staan aansprekende intergenerationele projecten verzameld, aangevuld met interviews met experts en interessante kijk-, lees- en luistertips. De publicatie is op woensdagmiddag 11 oktober jl. gepresenteerd tijdens Expeditie Begonia in Amersfoort.

Dat ouderen en jongeren elkaar tegenkomen en samen dingen ondernemen, is niet vanzelfsprekend meer. Uit de verhalen in deze publicatie blijkt hoe het anders kan. Ze laten een benadering zien waarin jong en oud voor elkaar van betekenis zijn en elkaars leefplezier kunnen vergroten. Uit alle voorbeelden blijkt dat gelijkwaardig persoonlijk contact tussen jong en oud wederzijds begrip en waardering kan opleveren. Het is belangrijk om die wederkerigheid te benadrukken, want nog te vaak wordt aangenomen dat jongeren alleen iets voor ouderen kunnen betekenen.

Initiatiefnemers het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis willen met deze publicatie graag laten zien dat er goede voorbeelden zijn van jongeren en ouderen in Nederland die al volop verbinding maken en elkaar iets waardevols te bieden hebben. Zij hopen dat deze voorbeelden inspireren tot nieuwe intergenerationele initiatieven.

U kunt de publicatie hier doorbladeren. U kunt ook de pdf-versie downloaden.