We hebben er allemaal weleens in ons leven mee te maken gehad, het slikken van medicijnen. Bij sommige mensen is dat beperkt tot het af en toe slikken van een paracetamolletje, maar er zijn ook chronisch zieken die iedere dag weer opnieuw een scala aan medicijnen moeten innemen. Dat kan in de papieren lopen want in veel gevallen valt medicijngebruik onder het eigen risico. Er moet dan een bijdrage worden betaald aan de kosten van de medicijnen en dat gaat dus van het eigen risico af. Maar aan de andere kant mogen we ook blij zijn dat we in ieder geval voor de meest uiteenlopende ziekten medicijnen kunnen krijgen, zeker in de Westerse wereld. Maar er wordt veel verdiend door de farmaceuten aan medicijnen en mede om die reden wordt er zo snel mogelijk patent aangevraagd op een specifiek medicijn als het op de markt wordt gebracht. Ook zullen farmaceuten zo snel mogelijk de merknaam registreren voor het nieuwe medicijn.

Ontwikkeling medicijn niet eenvoudig

Medicijnen zijn erg duur, dat is een onder consumenten veelgehoorde klacht, aan de andere kant kost de ontwikkeling en patent aanvragen ook veel tijd en geld. Er wordt namelijk ongelooflijk veel geld uitgegeven aan onderzoek en testen van het medicijn, wat uiteraard ook nog eens ontzettend veel geld kost. Daarbij is het risico ook behoorlijk hoog dat een medicijn niet op de markt want er zijn veel factoren die meespelen in het wel of niet met succes op de markt brengen van medicijnen. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug op de beurs bij aandelen van bedrijven in de farmaceutische industrie. Als een bepaalde (test) fase voor een medicijn met succes is afgerond schieten de koersen vaak omhoog. Aan de andere kant, als de ontwikkeling van een bepaald medicijn wordt gestopt waar al veel geld en research in zat, dan schieten de koersen loodrecht omlaag.

Tijdrovend

We moeten ook niet vergeten dat het ontwikkelen van een medicijn al snel een jaar of twaalf in beslag kan nemen. Niet in de laatste plaats duurt het ontwikkelen lang omdat medicijnen uiteraard aan hele strenge criteria worden blootgesteld om geregistreerd te kunnen worden. Dat is logisch want we hebben het dan ook wel over de gezondheid van mensen. En ook na de registratie worden de bedrijven die het medicijn ontwikkeld hebben in veel gevallen door het EMA (Europese Geneesmiddelenautoriteit) verplicht een vervolgstudie met patiƫnten die het middel gebruiken in te zetten.

Medicijnen te duur?

Maar dan nog vragen farmaceuten soms exorbitante bedragen voor de medicijnen die ze op de markt brengen. Om die reden ligt er een voorstel op tafel om de tijdsduur waarin producten het alleenrecht hebben om een bepaald medicijn op de markt te brengen, terug te draaien van de huidige 10 jaar naar 5 jaar. Op die manier kunnen de tarieven omlaag worden gebracht.