Heb je een behandeling gehad waarbij (mogelijk) een medische fout is gemaakt? Dat is natuurlijk enorm vervelend en kan grote gevolgen hebben op je leven. Als je het idee hebt dat er een fout is gemaakt en een schadevergoeding overweegt, is de eerste stap vaak om contact op te nemen met de arts of instelling en het gesprek aan te gaan. Soms kan dit al voldoende zijn om bepaalde aspecten te verhelderen of eventuele misverstanden recht te zetten. Maar wat doe je als jullie er samen niet uitkomen tijdens het gesprek?

Contact opnemen met klachtenfunctionaris

Indien je na het gesprek met de arts niet tevreden bent of als je van mening bent dat jouw zorgen niet serieus worden genomen, overweeg dan contact op te nemen met de klachtenfunctionaris. Sinds 2017 is het voor elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Heeft de zorgverlener dit niet? Dan kan je dit melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Een klachtenfunctionaris is er om naar je te luisteren en kan bemiddelen tussen jou en de zorgverlener. Ook kan de persoon je adviseren over instanties waar je terecht kan met je klacht. Het is gratis om de klachtenfunctionaris te bezoeken.

Een second opinion aanvragen

Een andere optie is het aanvragen van een second opinion. Hierbij raadpleeg je een andere arts, die een mening kan geven over jouw medische situatie. Dit kan je helpen om een breder perspectief te krijgen en meer zekerheid te hebben over de juistheid van de ontvangen behandeling.

Juridische stappen ondernemen

In sommige gevallen kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen. Het inschakelen van een jurist gespecialiseerd in medische fouten kan je helpen bij het begrijpen van je rechten en opties. Zij kunnen je adviseren over de haalbaarheid van een juridische procedure en je bijstaan tijdens het proces.

Heb je een rechtsbijstandverzekering met een pakket dat medische fouten dekt? Dan kan je zonder bijkomende kosten rechtsbijstand bij medische fouten krijgen.

Een klacht indienen

Als je er samen met je zorgverlener niet uitkomt en er zeker van bent dat het om een medische fout gaat, kan je een klacht sturen naar de zorgverlener of -instelling. Op de volgende website vind je een voorbeeld van zo’n brief. Binnen 6 weken moet de zorgaanbieder reageren op de klacht. Deze periode mag eenmalig met 4 weken worden uitgesteld, maar enkel als jij hier mee instemt.

Ben je het niet eens met de reactie die je hierop krijgt? Dan heb je twee opties:

  • Je kan naar de rechter stappen als je geen schadevergoeding krijgt voor de medische fout. De rechter kan eventueel eisen dat de zorgverlener alsnog een schadevergoeding betaalt.
  • Je dient een klacht in bij de (onpartijdige) geschilleninstantie, die de klacht bekijkt en uiteindelijk kan besluiten dat de zorgverlener opgelopen schade moet vergoeden. Sinds 2017 moet elke zorgaanbieder zich hebben aangesloten bij een geschilleninstantie. Een klacht indienen bij de geschilleninstantie is gemakkelijker dan een rechtszaak aanspannen. Via de geschilleninstantie kan je maximaal een schadevergoeding krijgen van 25.000 euro.

Focus op je herstel

Een medische fout kan grote gevolgen hebben op je leven. Ook kan het flink in de papieren lopen, bijvoorbeeld wanneer je (tijdelijk) niet meer kan werken, je een aanvullende behandeling moet ondergaan of als je aanpassingen moet maken in huis. Door actie te ondernemen nadat er een medische fout is gemaakt tijdens een behandeling, kan uiteindelijk het besluit zijn dat de zorgverlener de opgelopen schade moet vergoeden. Zo hoef jij je geen zorgen te maken over geld en kan je je focussen op je herstel.