Na een lange periode van lockdown mogen we sinds kort weer naar het buitenland op vakantie. Maar ondanks deze versoepeling is het coronavirus nog allesbehalve verdwenen. Het blijft dus oppassen en de maatregelen in acht nemen.

Maar hoe zit het in deze bijzondere periode met de zorgverzekering? Ben je nog wel voor alles verzekerd in het buitenland? En als je corona krijgt in een risico land, kan de zorgverzekeraar dan misschien weigeren de zorg te betalen omdat je dat risico zelf bewust hebt genomen?

In dit artikel zetten we een aantal dingen op een rij, maar bovenal blijft het advies: bij onduidelijkheid, vraag het na bij je eigen verzekeraar.

Basis zorgverzekering

In Nederland is het voor iedereen verplicht om verzekerd te zijn voor zorg. Hiervoor is een basispakket samengesteld die door alle zorgverzekeraars wordt aangeboden. Hiervoor kunnen we ieder jaar in de laatste maanden de zorgverzekeringen vergelijken en eventueel overstappen.

In dit basispakket is ook dekking voor zorg in het buitenland opgenomen. Dit betreft echter alleen de basis zorg, wat betekent dat alleen spoed en noodzakelijke zorg is gedekt. Ook is de vergoeding hiervoor maximaal van wat de betreffende zorg in Nederland zou kosten. Ook is repatriëring vanuit het buitenland naar Nederland niet verzekerd in deze basisverzekering.

Als er in het betreffende land code oranje (advies om alleen noodzakelijke reizen te maken) of code rood (negatief reisadvies) geldt, dan ben je toch altijd vanuit de basisverzekering verzekerd. Ook als je corona krijgt in een land met code oranje of rood zullen de medisch noodzakelijke behandelingen vergoed worden tot maximaal het Nederlandse tarief.

Denk er wel aan dat ook voor zorg in het buitenland altijd het wettelijke eigen risico geldt.

Aanvullende zorgverzekering buitenland

Bij de meeste zorgverzekeraars kun je je ook aanvullend verzekeren voor het buitenland. Deze aanvullende verzekering vergoed dan meestal wel de eventuele extra kosten boven het Nederlandse tarief. Ook is repatriëring dan doorgaans verzekerd, dus als je om medische redenen naar Nederland overgebracht moet worden.

Deze aanvullende verzekering is geen verplichte verzekering. De dekkingen en dekkingsgebieden worden ook niet door de overheid vastgesteld, wat bij het basispakket wel het geval is. De zorgverzekeraar mag voor de aanvullende pakketten dan ook zijn eigen polisvoorwaarden vaststellen.

Dit betekent dat in landen en regio’s met code rood of oranje het niet zondermeer vaststaat of je aanvullende buitenlanddekking daar nog geldig is. Aangeraden wordt om hiervoor je polisvoorwaarden te checken of dit na te vragen bij je eigen zorgverzekeraar.

Vergoeding voor zorg vanuit de reisverzekering

Aanvullend verzekeren voor zorg in het buitenland kun je ook als optie bij een reisverzekering afsluiten. De zorgdekking in een reisverzekering is vergelijkbaar met de aanvullende buitenlanddekking bij de zorgverzekering, maar dekt vaak net iets meer. Als je bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval extra verblijfskosten moeten maken, dan wordt dit doorgaans door een reisverzekering gedekt. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het verplicht in quarantaine moeten door corona. Een reisverzekering vergoed dan de extra kosten in veel gevallen, waar een zorgverzekering stelt dat dit geen directe zorgkosten zijn.

Maar let op: een reisverzekering vergoed vrijwel zeker niet in landen met code rood, dus een negatief reisadvies. Voor landen met code oranje, alleen noodzakelijke reizen, geldt bij de meeste reisverzekeringen hetzelfde. Als deze adviezen overigens alleen voor corona gelden, dan worden vaak weer wel medische kosten vergoed die niets met corona te maken hebben.

Maar ook voor reisverzekering geldt: de polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar, check dus altijd de polisvoorwaarden of neem contact op met de verzekeraar als je het zeker wilt weten.

Conclusie

Reizen naar landen met code rood of oranje is sowieso af te raden, vooral voor vakanties. Maar er kunnen natuurlijk situaties zijn waarbij je uit noodzaak toch een dergelijk land moet bezoeken, bijvoorbeeld door familieomstandigheden. In dat geval is het fijn om te weten dat je voor noodzakelijke zorg, dus zorg die niet kan wachten tot je terug bent in Nederland, altijd bent verzekerd vanuit de basiszorgverzekering.

Houdt er hierbij dus wel rekening mee dat deze verzekering geldt tot maximaal het tarief dat je in Nederland voor eenzelfde behandeling zou betalen.

Voor de geldigheid van aanvullende zorgverzekeringen en reisverzekeringen: vraag dit na bij de verzekeraar.