In de hele Europese Unie wordt vannacht, izaterdag 30 op zondag 31 maart,  de zomertijd weer ingevoerd De klok wordt om 2 uur een uur vooruit gezet, van 2 naar 3 uur. Door de zomertijd kunnen we in de zomer ‘s avonds een uur langer van het daglicht profiteren. Als de klok wordt verzet vanwege de zomer- of wintertijd, neem dan de medicijnen in op de tijden die u gewend bent.

U hoeft dus niet te schuiven met uw innametijden. Bij vragen of twijfel kan het beste de apotheek worden geraadpleegd.
Dit betekent dat u eenmaal per jaar een uur te vroeg uw medicijnen slikt en eenmaal per jaar een uur te laat. Omdat dit maar twee keer per jaar gebeurt, is het niet erg.  De zomertijd gaat elk jaar in het laatste weekeinde van maart in en eindigt in het laatste weekeinde van oktober. (ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit).

In de nacht van de volgende zaterdag op zondag 30 maart zetten we de klokken een uur vooruit. In de hele Europese Unie begint de zomertijd in de nacht van zaterdag 30 maart, zondag 31maart. De klok wordt één uur vooruit gezet om 2 uur, dus van 2 naar 3 uur.

Introductie Zomertijd

Zomertijd werd geïntroduceerd, zodat we langer van het daglicht konden genieten. Ongeveer 40% van de mensen zegt ongeveer een dag nodig te hebben om te wennen aan zomertijd. En minstens één op de tien Nederlanders is echt behoorlijk van streek als de klok een uur vooruit wordt gezet en minstens een week nodig heeft om weer in het juiste ritme te komen. Het blijkt ook dat vrouwen meer moeite hebben om zich aan de zomertijd aan te passen dan mannen. Daarnaast is de conversie naar zomertijd en terug verwarrend bij mensen die medicatie gebruiken.

De overgang naar zomertijd verstoort onze biologische klok en kan ons ritme verstoren. Gelukkig wordt niet iedereen geraakt of uit het ritme gehaald door het instellen van de zomertijd.

Inname medicatie

Als de klok wordt verplaatst als gevolg van zomer- of wintertijd, neemt u de medicatie op de tijden zoals u gewend bent. U hoeft dus niet te scrollen met uw innametijden. Als u vragen of twijfels hebt, is het het beste om de apotheek te raadplegen.
Dit betekent dat u uw medicijnen een uur te vroeg inneemt één keer per uur en eenmaal per uur een uur te laat. Omdat dit maar twee keer per jaar gebeurt, doet het er niet toe. De zomertijd begint elk jaar in het laatste weekend van maart en eindigt in het laatste weekend van oktober.

Burgers zijn bezorgd over de tweejaarlijkse klokwijziging die het begin en het einde van de zomer markeert, die plaatsvindt in het laatste weekend van maart en oktober Veel onderzoeken hebben geen sluitend resultaat bereikt, maar wijzen wel op negatieve effecten op de volksgezondheid. Al langer gaan stemmen op in de Europese Commissie om de zomertijdrichtlijn grondig te herzien en eventueel af te schaffen.

Richtlijn over zomertijdregelingen, die in 2001 in werking is getreden, biedt een geharmoniseerde datum en tijd voor het begin en het einde van de zomer in de EU, met als doel de interne markt te helpen effectief te functioneren.

<iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="60" hspace="0" id="aswift_3" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_3" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" scrolling="no" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:620px;height:60px;" vspace="0" width="620"></iframe>

Analyse

De analyse liet ook geen oorzakelijk verband zien tussen verkeersveiligheid en zomertijd. De fysieke gevolgen van de uurwisseling voor mensen zijn er, maar meestal gaat het om kleine kwalen die niet lang duren. Onderzoekers van de Universiteit van Turku in Finland zagen in de zomertijd dat het vooruit of achteruit bewegen van de klok tijdelijk de kans op een beroerte verhoogt. Ze vergeleken de medische gegevens van ziekenhuispatiënten tussen 2004 en 2013.

Gezondheidseffecten van zomertijd

Hier bekeken ze het percentage beroertes van 3.033 patiënten die in de week na de zomer of winter in het ziekenhuis waren opgenomen en om het percentage beroertes van 11.801 patiënten die twee weken eerder of later zijn opgenomen.

De studie toont aan dat het risico hoger is in de week na de verandering van de klok, vooral in de eerste twee dagen. In de onderzochte groep was het percentage dat een ischemische beroerte had, waarbij plotselinge neurologische tekorten werden geproduceerd die langer dan een uur duurden, 8 procent hoger.