Soa Aids Nederland vindt de terugkeer van een grootschalige vrij veilig-campagne dringend en noodzakelijk. De nieuwste cijfers over soa’s in Nederland, door het RIVM vandaag gepubliceerd, maken duidelijk dat een dergelijke campagne wordt gemist in de strijd tegen soa’s. De bewezen effectieve campagne werd in 2011 door VWS gestopt.

Bij de Centra Seksuele Gezondheid (soa-poli ) van de GGD-en rapporteerde slechts 27% van de heteroseksuele mannen en vrouwen een condoom te gebruiken bij het meest recente sekscontact met een losse partner. Onder homomannen is het condoomgebruik bij losse partners hoger, namelijk 43%.

Meer soa’s vinden is minder overdracht

In 2017 zijn weer meer consulten uitgevoerd op de Centra Seksuele Gezondheid en daar zijn meer soa’s gevonden.
“Het betekent dat we moeten blijven investeren in voorlichting. Maar er is ook een hoopvolle keerzijde. Het op tijd vinden en behandelen van soa’s is essentieel om de verdere overdracht van die soa’s te verhinderen. Sterker nog: om het aantal soa’s op termijn drastisch te verlagen, moeten we eerst fors meer infecties vroegtijdig vinden en behandelen. We zijn er nog niet, maar juist de Centra Seksuele Gezondheid werken er hard aan”, zegt Louise van Deth, directeur van Soa Aids Nederland.

Stabilisatie onder homomannen

De nieuwste soa-cijfers over de Centra Seksuele Gezondheid wijzen uit dat de meeste soa’s gevonden worden bij homomannen, maar die laten zich ook vaker testen. Steeds meer mannen die seks hebben met wisselende mannelijke partners volgen het advies op om zich minstens elk half jaar te laten testen. Onder die mannen is er op de GGD geen toename van het aantal gevonden soa’s in vergelijking met voorgaande jaren (tussen de 19 en 21% van de diagnoses).
Het aantal gevonden soa’s steeg wel flink onder heteromannen, van 13,9% in 2013 naar 19,6% in 2017. Dat was ook het geval bij vrouwen tot 2016: van 13,2% in 2013 naar 16,2% in 2016. Dit heeft te maken met het strengere selectiebeleid bij de Centra Seksuele Gezondheid. Het afgelopen jaar bleef het aantal gevonden soa’s onder vrouwen ongeveer gelijk: met 16,3% in 2017.

Gonorroe, chlamydia, syfilis en hiv

Gonorroe is de sterkste stijger onder de gevonden soa’s bij de GGD. Het aantal gonorroe-diagnoses is het afgelopen jaar toegenomen met 11%. Ze werden vooral gevonden bij homomannen, maar de stijgende trend in deze groep zet niet door in 2017. In tegenstelling tot het buitenland is er in Nederland nog geen resistentie of klinisch falen gerapporteerd voor het medicijn ‘ceftriaxon’, de 1e keus behandeling voor gonorroe.
Chlamydia neemt licht toe met 3% meer diagnoses bij de GGD, de stijgende trend is te vinden bij de heteroseksuele mannen. Het aantal diagnoses van LGV (een agressieve variant van chlamydia) neemt toe met 12%, deze worden vooral gevonden bij homomannen.
Goed nieuws is dat het aantal diagnoses van syfilis bij de Centra Seksuele Gezondheid gelijk gebleven is ten opzichte van 2016. De toenemende trend van voorgaande jaren zet niet door.

In 2017 zijn 286 nieuwe hiv-diagnoses gesteld bij de Centra Seksuele Gezondheid, vrijwel gelijk aan het aantal in 2016. Dat is een derde van het totale aantal hiv-diagnoses in Nederland.

Bron: SOAIDS