Vandaag, 11 oktober 2018, is het Wereld Obesitas Dag met als thema #endweightstigma ofwel ‘stop het veroordelen op basis van gewicht’. Ongetwijfeld gaan dikke mensen dit vandaag weer over zich heen krijgen, nieuwsberichten die gaan over de ‘obesitasepidemie’ en hoe vreselijk ongezond het toch wel is. Met bijbehorende afbeeldingen waarop dikke mensen met een hamburger in de hand en zonder hoofd afgebeeld worden. Maar dat zijn nu juist voorbeelden van hoe het stigma tegen dikke mensen in stand gehouden wordt. Jenny Klijnsmit, Veerle Metten, Sarah Notenboom, Danielle Heemskerk en Hermina de Vries willen de media bewust maken van het stigma en hen op weg helpen om meer respectvolle afbeeldingen te vinden van dikke mensen en hiermee fat shaming tegen te gaan.

Slordige, luie dikkerds

Ze zijn zo wijdverspreid en gewoon geworden dat het ons bijna niet meer stoort wanneer ze gebruikt worden. Het is dan ook niet zo gek dat ook redacties meegaan in dit idee. Dikke mensen worden elke dag bewust of onbewust geconfronteerd met deze vooroordelen. Sterker nog: het draagt eraan bij dat ze gediscrimineerd worden o.a. op het werk, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Ze worden ongelijk behandeld en krijgen minder kansen, wat hun dagelijkse leven sterk beïnvloedt. Jammer genoeg worden de algemene negatieve vooroordelen rond ‘overgewicht’ en ‘obesitas’ dikwijls bevestigd door de eenzijdige manier waarop dikke mensen afgebeeld worden. Uit een analyse van het RUDD Center* blijkt dat meer dan 65% van de online nieuwsberichten over dikke mensen stigmatiserend is. Dat betekent dat de gebruikte video’s en foto’s valse aannames verspreiden over het karakter, de intelligentie en de vaardigheden van dikke mensen, waardoor zij gebrandmerkt, gedegradeerd en ontmenselijkt worden. Of anders gezegd: dikke mensen worden bijna nooit op een integere, positieve manier afgebeeld. En dat heeft een negatieve invloed op hun fysieke en emotionele welzijn.

Negatieve gevolgen voor dik én dun

Bovendien dragen ook slanke mensen de gevolgen van dit stigma. Door het idee van een ‘goed’ en ‘slecht’ lichaam in stand te houden, blijven ook zij dagelijks de druk voelen om er perfect uit te zien en calorieën te tellen. Hoe we eruitzien blijft op deze manier een obsessie waar niemand aan kan ontsnappen. Gewichtsdiscriminatie heeft dus een invloed op iedereen in onze maatschappij, dik en dun. Het is dan ook belangrijk om eerlijk en genuanceerd te rapporteren over ‘overgewicht’ en ‘obesitas’ en dikke mensen respectvol af te beelden in de media.

Samen naar een oplossing

Dikke mensen worden te vaak als geïsoleerde lichaamsdelen afgebeeld waarbij net datgene ontbreekt waardoor mensen empathie voelen voor elkaar: het gezicht. Door dat niet te tonen, blijft het idee (onbewust) bestaan dat dikke mensen geen volwaardige personen zijn met waardevolle levens. Bron: Jenny Klijnsmit, foto World Obesity Federation