Het stookseizoen is weer begonnen. Houtkachels en open haarden vervuilen de lucht lokaal sterk. Stook niet op hout, dat is de boodschap die het Longfonds verspreid, want houtrook zorgt voor longklachten.

Houtstook zorgt voor ongezonde lucht en hierdoor adem je vervuilende stoffen in net als de vervuilde lucht van bijvoorbeeld verkeer of industrie, zoals fijnstof en ozon. Veel stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Luchtvervuiling ontstaat door verkeer, industrie, landbouw, intensieve veeteelt, luchtvaart en scheepvaart. Ook houtkachels en open haarden vervuilen de lucht lokaal sterk.

Hoe kleiner, hoe schadelijker

De belangrijkste manier waarop luchtvervuiling het lichaam binnenkomt, is via de longen. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Ultrafijnstof en roet zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Deze dringen het makkelijkst door tot diep in de longen, blijven daar zitten en richten schade aan. Dit is een gevaar voor gezonde en ongezonde longen. Ze dringen door tot in de bloedbaan waardoor je gevaar loopt op hart- en vaatziekten en dementie. Houtstook heeft ook negatieve invloed op dat proces.

Welke stoffen ademt u in?