10 oktober jl. was de redactie van Consumed te gast in Dublin bij een fascinerend event georganiseerd door Enterprise Ireland: Medtech 2019.

Tradefair

Medtech is een tweejaarlijkse tradefair waarbij internationale ondernemingen in de gelegenheid worden gesteld Ierse bedrijven te ontmoeten en kennis op te doen over de nieuwste innovaties van het Ierse midden- en klein bedrijf (mkb) op het gebied van medische producten en Healthcare diensten.

Het event werd bezocht door 800 bezoekers vanuit zo’n 40 landen over de gehele wereld, waarbij het merendeel uit Europa kwam.

Techhub in Europa

Ierland neemt met de naderende Brexit een uitdagende geografische positie in. Als voorwaardig en actief EU lid vecht het land tegen een imago waarbij het veelal door de buitenwereld wordt gezien als een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Echter niets is minder waar. Ierland vaart een geheel eigen koers, is weliswaar voor zijn export grotendeels afhankelijk van zijn relatie met het VK, maar focust zich juist heel sterk op Europa.

De Ierse overheid heeft na de financiële crisis in de tachtig en negentigerjaren een aantrekkelijk ondernemersklimaat gecreëerd. Dit heeft zijn  vruchten afgeworpen. Het zeer gunstige belastingklimaat maakte dat grote IT en Online multinationals hier hun Europese hoofdkantoor vestigden. Bedrijven als Google, Yahoo en Facebook hebben in Dublin hun Europese hoofdkantoor en geven hiermee de stad een internationaal karakter. Rondom deze grote multinationals hebben zich kleinere bedrijven gevestigd die samenwerken met, of indirect profiteren van deze Internationale spelers. Hierdoor is een ecosysteem ontstaan waarbij een grote hoeveelheid IT- en technische ondernemingen intensief met elkaar samenwerken.

Enterprise Ireland is vanuit de Ierse overheid opgericht om juist deze kleinere bedrijven, tot 500 werknemers, te ondersteunen in hun verdere groei en internationalisering. Enterprise Ireland (EI) heeft maar liefst 700 mensen in dienst en is gevestigd in 34 landen.

“Dit gaat een stuk verder dan het Nederlandse beleid, waarbij handelsdelegaties slechts helpen met promotie en marketing internationaal” volgens Patrick Torrekens, Head of Enterprise Ireland. Hij is samen met acht  collega’s verantwoordelijk voor de relatie met de Beneluxmarkt. “In totaal zijn er zo’n 30 tot 40 mkb- bedrijven gevestigd in Ierland in de MedTech branche met een zeer innovatief productaanbod of dienstverlening. In totaal zijn er circa 350 Enterprise Ireland bedrijven over alle sectoren actief in Nederland. Hiermee vormt het collectief van bedrijven een sterke Hub binnen Europa.”

EI zorgt niet alleen voor promotie overzee maar helpt de ondernemers ook met verder expansie.
Patrick vervolgt: “Wij zijn met name geïnteresseerd in bedrijven die een uniek (gepatenteerd) product of dienst aanbieden en de potentie hebben uit te groeien tot een unicorn: een internationaal opererende onderneming met een omzet potentie van 1 miljard.” Vanuit de overheid heeft EI een budget beschikbaar van maar liefst 100 miljoen om ook daadwerkelijk mee te investeren in deze mkb-bedrijven, een vrij unieke benadering die beloftevolle bedrijven helpt hun groeit te versnellen en ondertussen Ierland moet positioneren als belangrijke HUB of verzameling voor innovatieve technisch/medische bedrijven.

Het is vrijwel onmogelijk om alle van de 50 deelnemende bedrijven te benoemen maar drie bedrijven vielen ons op:

Aerogen

AeroGen Pharma ontwikkelt ingenieuze behandelingsopties voor ziekenhuispatiënten die aan de beademing liggen. AeroGen is een farmaceutisch bedrijf dat aërosole geneesmiddelen maakt voor de acute zorg.

Aerogen's positie in het ziekenhuis voor respiratoire zorg is een ideale basis om een portfolio van geneesmiddelen/apparaat combinatie-producten te bouwen. AeroGen Research Division ontwikkelde op basis van high-performance en acute-Care een professionele aërosoltoedieningssysteem met de meest recente technische snufjes. Het leidde tot ongeëvenaarde leveringsefficiëntie en consistentie van aerosolen met verschillende beademingsmodaliteiten.

De combinatie van dit aërosol toedieningssysteem in combinatie met bekende of nieuwe geneesmiddelen creëert gepatenteerde producten met verbeterde eigenschappen. Geneesmiddelen zijn effectiever en efficiënter gericht op de longen met een grotere doseringsnauwkeurigheid, waardoor nieuwe kansen ontstaan voor verbeterde werkzaamheid, verbeterde veiligheid en neveneffect profielen en economische efficiëntie.

Parallel aan deze ontwikkeling helpt AeroGen geneesmiddelontwikkelingspartners om een optimale levering van hun inhalatiemedicatie en Biologics te bereiken door het acute Care deliveryplatform beschikbaar te maken onder licentie. 
https://www.aerogen.com/

Surewash

Geloof het of niet maar in veel ziekenhuizen laat de hygiëne onder personeel nog te wensen over. Bij de hygiëne is het wassen van de handen door het personeel van essentieel belang. Surewash heeft een uniek device ontwikkeld om ziekenhuispersoneel de routine te trainen om hun handen correct te wassen.

Het device heeft een display waarom een correcte behandeling en onderdelen van de handen wordt gedemonstreerd. Tijdens de handeling worden de handen van het personeelslid gefilmd en toont het display of de behandeling/het wassen per onderdeel (vingertoppen, rug van de hand, pols etc.) goed is afgerond.

Uit studies blijkt dat bij regelmatig gebruik van het systeem het handenwassen en daarmee de hygiëne onder ziekenhuispersoneel aantoonbaar verbetert.
https://surewash.com/

Health Beacon

Health Beacon levert een apparaat dat medicatietrouw stimuleert. Uit klinische studies blijkt dat slechts 50-70% van de patiënten zich correct houdt aan de tijdige en voorgeschreven medicatie. Zogenaamde ‘smart connected apparaten’ tonen aan dat de therapietrouw met 27% verbeterd kan worden.

De Health Beacon is een slimme prullenbak voor patiënten die zelf medicijnen injecteren. Het apparaat is digitaal geprogrammeerd met het persoonlijk medicatieschema van de patiënt en zend herinneringen uit zodat de patiënt zich houdt aan dit schema.
https://healthbeacon.com/

Meer info

https://enterprise-ireland.com/en/

https://medinireland.ie/