Mondigere patiënten, een complexere zorgvraag, meer digitale toepassingen, het werk van zorgverleners is in verandering en staat onder druk. Onderzoeksbureau FWG en Randstad starten een traject genaamd: Medewerker van de Toekomst, voor verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders of verzorgenden IG om hen te helpen hun werk beter te  kunnen doen. Het traject biedt digitale competenties en training hoe om te gaan met veranderingen nu en in de toekomst. Het gaat om een groep van 15 mensen die vandaag start met een mix van on,- en offline trainingen. Einde van het jaar is deze eerste groep klaar.

Het FWG deed onderzoek naar de veranderende werkomgeving van verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders en verzorgenden. Niet alleen de werkdruk in uit te voeren werkzaamheden neemt toe. De huidige tijd vraagt ook om andere competenties. Zo zijn patiënten en hun omgeving veel mondiger geworden en hebben zorgverleners te maken met meerdere partijen zoals gemeenten. Daarnaast zijn veel toepassingen in de zorg digitaal geworden. Dit gaat van contact met patiënten via tablets tot digitale patiëntendossiers. Dit blijkt soms moeilijk te zijn en een hoge werkdruk op te leveren.

Zorgmedewerker van de toekomst

Het traject Medewerker van de Toekomst is door Randstad Zorg samen met onderzoeksbureau FWG samengesteld. FWG stelde na onderzoek een aantal competenties vast, waarin zorgmedewerkers steun kunnen gebruiken. Zo gaat het om: goed feedback geven, zelfreflectie, communicatieve vaardigheden, samenwerken en digitale vaardigheden. Mark Niesink, directeur Randstad Zorg: “De zorg zal in de toekomst nog meer onder druk komen te staan door tekorten in de zorg en de enorme vraag. Willen we dit goed organiseren dan moeten we niet alleen het vak aantrekkelijker maken voor nieuwkomers, maar de mensen die er nu al in werken koesteren en zorgen dat ze goed en ontspannen hun werk kunnen doen. We hopen hen met deze opleiding hierbij te helpen.”

kick-off 24 mei

De opleiding start vandaag mei met een groep van 15 mensen. Met deze groep wordt het project verder vorm gegeven om het nog verder toe te spitsen op de wensen en behoeften uit de markt. Daarna zal ook worden bekeken hoe het verder uitgerold kan worden naar meerdere groepen.