Eens in de zoveel tijd breekt er een pandemie uit, een wereldwijde uitbraak van een nieuw griepvirus. Er kunnen dan veel mensen ziek worden en overlijden. Er is wereldwijd onvoldoende productiecapaciteit voor griepvaccin om de hele wereldbevolking te voorzien. De feitelijke behoefte kan, zeker tijdens een pandemie, een veelvoud van de beschikbare capaciteit vormen. Tijdens de pandemie van 2009 werd duidelijk dat veel EU-lidstaten niet tijdig de beschikking hadden over de noodzakelijke hoeveelheid pandemisch griepvaccin voor hun burgers. In 2010 is daarom vanuit de Europese Commissie een initiatief gestart om ter voorbereiding op een toekomstige pandemie, met de lidstaten de mogelijkheid te verkennen om vaccins gezamenlijk in te kopen. In 2013 is uw Kamer geïnformeerd over het voornemen van mijn ambtsvoorganger om deel te nemen aan dit zogenaamde Joint Procurement Initiative. Dit initiatief heeft er onlangs in geresulteerd dat 15 Europese lidstaten, waaronder Nederland, zich hebben verzekerd van levering van vaccin om daarmee nog beter voorbereid te zijn op een toekomstige grieppandemie.

Pandemisch griepvaccin

Nederland is een van de deelnemende landen in een Europese gezamenlijke (voor-)aankoop van een pandemisch griepvaccin. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft besloten om mee te doen met de Europese aanbesteding, zodat Nederland goed voorbereid is op een toekomstige grieppandemie. Eens in de zoveel tijd breekt er een pandemie uit, een wereldwijde uitbraak van een nieuw griepvirus. Er kunnen dan veel mensen ziek worden en overlijden, terwijl een vaccin op dat moment nog ontwikkeld en geproduceerd moet worden. Minister Bruins heeft nu samen met 14 andere Europese landen een contract gesloten met producenten Seqirus en GSK, zodat Nederland in geval van een mondiale griepvirusuitbraak gegarandeerd is van tijdige levering van het benodigde vaccin. Nederland is hiermee zo goed als mogelijk voorbereid op een toekomstige grieppandemie.

Dit betekent dat ik ter voorbereiding op een pandemie een contract voor levering met Sequris en GSK afsluit. Daarmee verzekeren we ons (tegen betaling) voor levering van het pandemisch vaccin als het zover is. Deze kosten zijn gedekt vanuit de VWS begroting. Met het sluiten van een overeenkomst met Sequris en GSK is Nederland in ieder geval de komende vier jaar bij een mondiale uitbraak van een griepvirus verzekerd van prioritaire levering van maximaal 7.5 miljoen doses vaccin. Hiermee kan een belangrijk deel van de te verwachten risicogroepen worden gevaccineerd.