Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een bezoek gebracht aan het Eliava instituut in Georgië, waar ze al jaren met bacteriofagen werken. Bacteriofagen zijn killervirussen die heel gericht een bacterie kunnen aanvallen en doodmaken. Ze kunnen een uitkomst zijn voor patiënten die bijvoorbeeld immuun zijn voor antibiotica. Na uitzendingen van o.a. Zorg.nu en Dokters van Morgen krijgen Nederlandse artsen steeds vaker vragen van patiënten naar de mogelijkheid van zo’n behandeling.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg het RIVM om naar Georgië te gaan om meer inzicht te krijgen in de werkwijze en de mogelijke baten van een bacteriofagenbehandeling voor Nederlandse patiënten. Daar is het heel gewoon om fagen in te zetten bij bacteriële ontstekingen. Dokters van Morgen was aanwezig bij het bezoek van het RIVM aan het Eliava instituut. Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, Jaap van Dissel: “We proberen om een indruk te krijgen van de meerwaarde, de eventuele bruikbaarheid van therapieën met bacteriofagen. Daar is behoorlijk wat aandacht voor geweest de afgelopen tijd in Nederland. We bezoeken het instituut als onderdeel van een evaluatie wat we er eventueel mee zouden kunnen.”

Eliava Instituut


Het Eliava Instituut heeft al meer dan 100 jaar ervaring met fagenbehandelingen. Maar, zo benadrukt Van Dissel, het zijn vooral ervaringen in individuele patiënten. Van Dissel: “In het Westen zijn wij toch gewend om op grond van klinisch gecontroleerd onderzoek, waarbij ook het product aan bepaalde kwaliteiten moet voldoen, om die onderzoeken uit te voeren, zodat we de zekerheid hebben dat we de patiënt niet schaden met bepaalde behandeling en dat we ook de baten van tevoren kennen. Dat soort onderzoeken ontbreken helaas bij de bacteriofagen.”

Het RIVM gaat nog advies uitbrengen aan het ministerie van Volksgezondheid. Als het goed is start het Universitair Medisc h Centrum Utrecht nog dit jaar een klinisch onderzoek met bacteriofagen.In oktober 2018 is Dokters van Morgen te zien op televisie en zal er nogmaals aandacht worden besteed aan bacteriofagen .

Bron: AVROTROS