Nieuwe genen gevonden voor menselijke haarvorm

Onderzoekers van onder andere Erasmus MC hebben genen gevonden die haarvorm beïnvloeden. Dat is belangrijk om op basis van DNA-onderzoek een schatting te kunnen maken van de haarvorm van een onbekende dader. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen recent in het wetenschappelijke tijdschrift Human Molecular Genetics.

De genetica van haarvorm begrijpen is van fundamenteel wetenschappelijk belang en het voorspellen van haarvorm uit DNA is relevant voor forensische opsporing. Onderzoekers onder leiding van prof.dr. Manfred Kayser van de afdeling Genetische Identificatie van het Erasmus MC hebben 12 genen gevonden die haarvorm beïnvloeden, van welke van 8 nog onbekend was dat ze het haar beïnvloeden.

Kayser: “Onze vindingen zijn een belangrijke stap om de genetica van menselijke haarvorm te begrijpen. Haarkleur en oogkleur kunnen we inmiddels met grote nauwkeurigheid voorspellen aan de hand van DNA monsters. Ook huidskleur is tegenwoordig te voorspellen uit DNA dankzij ons eerdere onderzoek. Ik verwacht dat we in de nabije toekomst daar haarvorm aan toe kunnen voegen. In forensisch onderzoek, waar DNA bijvoorbeeld op een plaats delict wordt gevonden, kan het voorspellen van uiterlijke kenmerken uit DNA nuttig zijn om onbekende daders, die niet kunnen worden geïdentificeerd met standaard DNA profilering, beter op te sporen.” Sinds Mei 2017 coördineert Kayser het Europese Horizon2020 VISAGE project, met als doel het beter kunnen voorspellen van uiterlijke kenmerken van personen die DNA hebben achtergelaten op een plaats delict.

Het artikel is in Human Molecular Genetics van Oxford University te vinden.

Bron: Erasmus MC