Beter contact tussen hulpverleners volwassenen en jeugd

Betere communicatie tussen de hulpverlening aan volwassenen en de hulpverlening aan kinderen, dat is het doel van een toolkit ontwikkeld door de gemeente Heerlen.

Hulpverleners die aan huis komen voor volwassenen hebben nog onvoldoende oog voor de kinderen van die volwassenen, constateerde de gemeente. Hulpverleners werken al met een `kindcheck`, op basis van de wet Kindermishandeling. Toch zouden zij meer aandacht moeten hebben voor de effecten van bijvoorbeeld een psychische aandoening van de volwassene op het kind. Tijdige melding is belangrijk voor de veiligheid van het kind.

De ToolKID Parkstad moet de informatie-uitwisseling tussen het volwassendomein en het jeugddomein verbeteren. Het is een handreiking voor alle medewerkers in de jeugdhulp en medewerkers in organisaties voor zorg voor volwassenen. Het geeft aan in welke gevallen zij in actie moeten komen, hoe zij de ouder erbij moeten betrekken en wat zij moeten doen als de ouder geen toestemming wil geven voor informatie-uitwisseling met een andere instelling.

Kindveiligheid en welzijn

Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek en/of die opgroeien in een situatie van huiselijk geweld en verwaarlozing, bevinden zich in een kwetsbare positie. Zij lopen risico’s op ontwikkelings- bedreiging en kindermishandeling. Door bij hulpverlening aan volwassenen meer aandacht te hebben voor de situatie van hun kinderen, wordt de kans op c.q. herhaling van kindermishandeling teruggedrongen.

Organisaties werkzaam met ouders/volwassenen en organisaties werkzaam met kinderen/gezinnen in Heerlen en omgeving hebben met elkaar samenwerkingsafspraken gemaakt voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende organisaties. Deze samenwerkingsafspraken zijn te vinden via intranet. Als het in individuele gevallen nodig is om af te wijken van de samenwerkingsafspraken, dan is dit mogelijk, mits goed gemotiveerd.

Bron: VNG