Kinderen liegen makkelijker tegen robots In haar onderzoek naar misleidend en bedrieglijke gedrag van kinderen toont promovenda Mariana Serras Pereira onder meer aan dat de lichaamstaal veel verraadt en ook dat kinderen makkelijker liegen tegen robots dan tegen menselijke begeleiders. Zij lachen dan meer, ze zijn bewegelijker en ontwijken oogcontact. Ook verbaal zijn er verschillen: zij maken minder gebruik van pauzes tussen zinnen en gaan woorden wat langzamer uitspreken. Serras Pereira onderzocht situaties waarin kinderen communiceren met anderen, maar ook met robots en geanimeerde figuurtjes op een computerscherm. Dat gebeurde bijvoorbeeld in spelsituaties waarbij kinderen spontaan begonnen te liegen over een voorwerp dat ze achter hun rug hadden verstopt. Daarbij werd lichaamstaal geregistreerd en eye-tracking. Deze gegevens warden gefilmd en voorgelegd aan onafhankelijke beoordelaars die de taak hadden te bekijken of een kind waarachtig was of niet.

Liegen tegen mensen

Hoe meer beweging een kind vertoonde op de clip, hoe hoger de kans dat de clip werd gezien als leugenachtig en dat klopte met de praktijk. Verder bleken kinderen die liegen minder vaak stiltes in te lassen of aarzelpauzes als “uh” en “um”. Woorden werden ook wat langzamer uitgesproken in taal die bedriegt dan in taal gebaseerd op waarheid. Uit experimenten met menselijke, VR- en robot begeleiders, blijkt dat kinderen tegen alle drie kunnen liegen, maar vaker tegen de robot, waarschijnlijk omdat ze het meer moreel verwerpelijk vinden om tegen een mens te liegen.

Bron: Tilburg Universiteit