Halal vlees wordt als rein vlees beschouwd binnen de islamitische wetgeving. Rein wil zeggen dat iets als schoon en zuiver wordt gezien. Producten die niet rein zijn worden ook wel niet-halal of haram genoemd.  Halal producten zijn toegestaan voor moslims om te consumeren zoals in het heilige islamitische boek, de Koran, wordt omschreven. Een product wordt pas als halal beschouwd wanneer deze zich houdt aan de in de Koran geschreven richtlijnen voor productiemethoden. Hoe belangrijk zijn deze richtlijnen?

Wanneer krijgt een product een halal-keurmerk?

Je kunt halal producten herkennen aan een halal keurmerk. Er zijn verschillende organisaties die zich bezig houden met het keuren van halal producten. Wanneer krijgt bijvoorbeeld vlees van dieren een halal-keurmerk? Halal-keurmerken staan op vlees van dieren die geslacht zijn volgens de Islamitische wetten van de Koran. Dit houdt in dat het dier moet geslacht moet worden door een snede in de hals met een scherp mes door een mannelijke slager die zelf moslim is. Daarnaast moet de slachtplaats schoon zijn en moet het dier dat geslacht wordt comfort hebben. Dit betekent dat het dier geen messen mag zien of andere geslachte dieren. Voordat het dier geslacht wordt, moet deze met de kop richting Mekka gezet worden. Met een scherp mes wordt met één snede in de hals de halsslagader, luchtpijp en zenuwbanen van het dier doorgesneden. Het is belangrijk dat het dier op deze manier wordt geslacht om het leed zo veel mogelijk te beperken omdat het dier met deze handeling meteen het bewustzijn verliest en direct dood is. Niet alleen vleesproducten kunnen een halal-keurmerk krijgen. Ook producten uit de zee, groenten en fruit moet halal of rein zijn voor moslims om te kunnen consumeren. Wil je zeker weten dat je eten koopt met een halal-keurmerk? Dan kun je gemakkelijk online halal producten bestellen bij Fusha Halal.

Welke producten mogen moslims niet consumeren?

Op basis van de voorschriften van de Koran mogen moslims geen alcohol kopen of drinken. Daarnaast mogen zij ook geen varkensvlees en geen vlees van carnivoren consumeren. Moslims mogen geen varkensvlees eten omdat een varken een alleseter is en wordt gezien als onrein. Orthodoxe moslims zullen ook andere producten die afkomstig zijn van varkens niet eten. Gelatine, varkensvet of producten met varkensharen vallen hier onder. Naast varkensvlees mogen moslims ook geen gerechten die bloed bevatten consumeren omdat dit als onrein wordt gezien. Je kunt hierbij denken aan biefstuk of ander vlees dat niet doorbakken is. Ook producten die van een dier afkomen die niet halal is geslacht zijn verboden voor moslims. Daarnaast zijn bepaalde kaassoorten ook verboden om te consumeren. Dit komt omdat sommige kazen het bestanddeel stremsel bevatten dat afkomstig is van de maag van een kalf dat niet volgens de islamitische regels is geslacht. Een kalf dat halal is geslacht mag overigens wel door moslims worden geconsumeerd. Twijfel je over of kalfsvlees halal is? Dan kun je gemakkelijk online zoeken op ‘beste voorlichting halal kalfsvlees’ voor meer informatie.