Behandelt een diëtist alleen overgewicht? Welnee: diëtisten in Nederland houden zich het meest bezig met ondervoeding (59%), gevolgd door diabetes (53%). Pas op de derde plaats staat overgewicht (50%), gevolgd door hart- en vaatziekten (35%). Het percentage diëtisten dat zich bezighoudt met ondervoeding stijgt al jaren: van 35% in 2011 naar 51% in 2016 en 59% in 2018. Dat blijkt uit de Nieuws voor diëtisten enquête 2018 onder 564 deelnemers. De resultaten staan online.


Leefstijlcoach


Diëtisten behandelen veel aandoeningen die met een gezonde leefstijl kunnen verbeteren of voorkomen kunnen worden. Voorbeelden zijn diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten. Er zijn vergaande plannen om leefstijlcoaching op te nemen in de basisverzekering voor mensen met obesitas of diabetes. Ongeveer een derde van de diëtisten (29%) ziet dit als een kans voor de diëtist. Maar flink veel diëtisten vinden een aparte leefstijlcoach overbodig, omdat zij zelf al adviezen geven die verder reiken dan voeding alleen.Vergoeding


Diëtisten met een eigen praktijk zijn ontevreden over de vergoedingen die ze krijgen van zorgverzekeraars. Maar liefst 79% is het eens met de stelling dat zorgverzekeraars de tarieven moeten verhogen, 20% is neutraal en 1% het oneens met de stelling. De zorgverzekeraars vergoeden gemiddeld slechts 3 consulten bij de diëtist per jaar.


Nieuws voor diëtisten


Sinds 2005 schrijft de redactie van Nieuws voor diëtisten elke werkdag een nieuwtje, interview, recensie of column. Alle items zijn speciaal afgestemd op de interesses en het werkveld van de Nederlandse diëtist. De wekelijkse nieuwsbrief gaat naar bijna 6000 abonnees.

Bron: Resultaten Nieuws voor diëtisten enquête 2018