De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een onderzoek naar etiketten en websites van voedingsmiddelen die verkocht worden als onderdeel van een afvaldieet geconstateerd dat veel bedrijven niet-toegestane voedings- en gezondheidsclaims gebruikten. De NVWA heeft voor het onderzoek producten van 36 verschillende bedrijven geïnspecteerd. Bij slechts 2 bedrijven voldeden de etiketten van alle onderzochte producten helemaal aan de regels.

Bedrijven die zich niet aan de regels hielden zijn in 2017 opnieuw geïnspecteerd. Inmiddels voldoen de onderzochte producten van 20 bedrijven volledig aan de wetgeving voor voeding- en gezondheidsclaims en de overige etiketteringseisen. Bij 12 bedrijven is het handhavingstraject nog niet afgerond. 2 bedrijven zijn inmiddels gestopt met het verkopen van voedingsmiddelen gericht op gewichtsverlies.

Voor het onderzoek heeft de NVWA de etiketten en websites onderzocht van voedingsmiddelen die speciaal zijn samengesteld zodat ze passen binnen een afvaldieet. Uit het onderzoek bleek dat 21 van de 36 onderzochte bedrijven onjuiste voedingsclaims op of bij hun product(en) hebben staan. Bij producten van 28 bedrijven was er iets mis met de gezondheidsclaims op het etiket of de website en bij 19 bedrijven was er iets anders mis met het etiket.

Voedingsmiddelen voor afvaldiëten

Bedrijven prijzen voedingsmiddelen voor afvaldiëten vaak aan door gebruik te maken van voedingsclaims en gezondheidsclaims. Voedingsclaims beklemtonen welke voedingsstoffen er juist wel of niet in een product zitten. Bijvoorbeeld 'vetarm', 'suikerarm' of 'bron van eiwit'. Gezondheidsclaims zeggen dat een voedingsmiddel een bepaald effect heeft op de gezondheid. Bijvoorbeeld door te stellen dat consumptie van een voedingsmiddel leidt tot gewichtsverlies. Omdat het verboden is om informatie te geven waardoor de consument wordt misleid, mogen bedrijven alleen claims gebruiken die wetenschappelijk zijn onderbouwd en wettelijk zijn toegestaan na goedkeuring van de Europese Commissie.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Bron: NVWA