tabletten

1.
Wat is A.Vogel Allergiesan en waarvoor wordt het gebruikt?
A.Vogel Allergiesan is een homeopathisch geneesmiddel toegepast bij allergieklachten zoals jeukende ogen en allergische neusklachten.
De toepassing berust op de principes van de homeopathie.
De tabletten worden verpakt in 5 blisters met elk 6 tabletten.

1. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Allergiesan gebruikt?

Wanneer mag u A.Vogel Allergiesan niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Allergiesan?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Allergiesan moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Allergiesan in combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Allergiesan liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur voor de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Allergiesan tijdens zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel Allergiesan in gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen
Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen.

2. Hoe wordt A.Vogel Allergiesan gebruikt?

Tenzij anders is voorgeschreven 2x daags 1 tablet, bij voorkeur een half uur voor de maaltijd met water innemen. Indien nodig elk uur 1 tablet (maximaal 10 tabletten per dag).
Kinderen van 6-12 jaar: 2x daags 1 tablet. Kinderen van 2-6 jaar: 1x daags 1 tablet.

Wanneer na 14 dagen geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Allergiesan heeft ingenomen?

neer u meer dan de aanbevolen dosering A.Vogel Allergiesan heeft ingenomen,

zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Allergiesan in te nemen?

Wanneer u tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra tabletten, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Allergiesan wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A.Vogel Allergiesan?

A.Vogel Allergiesan buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik A.Vogel Allergiesan niet meer na de datum op de verpakking achter de woorden: ‘Niet gebruiken na’. Op de strip is de uiterste gebruiksdatum vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers
(bijvoorbeeld 7/10 = juli 2010).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 14 mei 2007.