Bijsluiter A.Vogel Menstruasan tabletten
A.Vogel [als logo] Menstruasan tabletten
TABLETTEN
LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U.
Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel Menstruasan tabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1. Wat is A.Vogel Menstruasan tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Menstruasan tabletten gebruikt?
3. Hoe wordt A.Vogel Menstruasan tabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Menstruasan tabletten?
A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN
De actieve bestanddelen zijn Aristolochia clematitis D12 16%, Cimicifuga racemosa D6 16%, Cyclamen europaeum D6 16%, Lachesis mutus D10 16%, Potentilla anserina D4 16%, Pulsatilla pratensis D6 16%.
1 tablet=260 mg
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Magnesiumstearaat en Aardappelzetmeel.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: BIOHORMA B.V.
INDUSTRIESTRAAT 5
NL-8081 HH ELBURG
Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de A.Vogel Gezondheidslijn: 0800 - 86 43 546.
In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 95750.
1. WAT IS A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? A.Vogel Menstruasan tabletten is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij menstruatiepijn, nerveuze spanning en ter ondersteuning van een onregelmatig menstruatiecyclus De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.
Informatie over de wettelijke achtergronden van de registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG: http:// www.cbg-meb.nl
De tabletten worden verpakt in een potje met een inhoud van 30 en 60 stuks.
2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN GEBRUIKT?
WANNEER MAG U A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN GEBRUIKEN
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.
WANNEER MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN MET A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Menstruasan tabletten moet zijn.
GEBRUIK VAN A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN IN COMBINATIE MET VOEDSEL EN DRANK Gebruik A.Vogel Menstruasan tabletten liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.
GEBRUIK VAN A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN TIJDENS ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.
RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES
Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.
GEBRUIK VAN A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN IN COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
VOORZORGEN
Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen.
3. HOE WORDT A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN GEBRUIKT?
Tenzij anders is voorgeschreven 2x daags 1 tablet, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen.
Indien nodig elk uur 2 tabletten met wat water innemen (maximaal 6 maal per dag).
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.
[logo druppelaar]
WAT MOET U DOEN WANNEER U TEVEEL VAN A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN HEEFT INGENOMEN
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Menstruasan tabletten heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.
WAT MOET U DOEN WANNEER U BENT VERGETEN A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN IN TE NEMEN
Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Menstruasan tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.
EFFECTEN DIE U KUNT VERWACHTEN WANNEER DE BEHANDELING MET A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN WORDT GESTOPT
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U A.VOGEL MENSTRUASAN TABLETTEN A.Vogel Menstruasan tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
Gebruik A.Vogel Menstruasan tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter: ‘niet gebruiken na’.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op .... .
logo papier + glasbaklogo [art. nr. + datumcodering]l