Bijsluitertekst A.Vogel ProstaforceMed:

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit traditionele kruidengeneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel ProstaforceMed zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter: het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg uw arts indien na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van klachten wordt bemerkt of wanneer klachten terugkeren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is A.Vogel ProstaforceMed en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel ProstaforceMed gebruikt?
3. Hoe wordt A.Vogel ProstaforceMed gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel ProstaforceMed?

A.Vogel ProstaforceMed
Het actieve bestanddeel is een extract van Sabal serrulata vrucht, 320mg extract per capsule. 1 capsule = 460 mg

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: ethanol, gelatine, glycerol, sorbitol, ijzeroxiden E172 (kleurstof).

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:
Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 – 2464646 (10 cpm) of een e-mail sturen naar info@avogel.nl

In het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 101128

1. Wat is A.Vogel ProstaforceMed en waarvoor wordt het gebruikt?

Traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast ter vermindering van plasproblemen zoals frequent, moeilijk en onvolledig plassen, nadruppelen, nachtelijk plassen en een zwakke urinestraal bij mannen bij wie goedaardige prostaatvergroting (benigne prostaathypertrofie) is vastgesteld.
Deze toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.
Benigne prostaathypertrofie is een goedaardige vergroting van de prostaat, die kan optreden bij mannen boven de 50 jaar. De diagnose wordt door een arts vastgesteld.
De capsules zijn verkrijgbaar in een verpakking van 30 en 90 stuks.

2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel ProstaforceMed gebruikt?

Wanneer mag u A.Vogel ProstaforceMed niet gebruiken?

Bij overgevoeligheid (allergie) voor Serenoa repens (zaagbladpalm)-extracten of een van de andere componenten van A.Vogel ProstaforceMed.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel ProstaforceMed?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel ProstaforceMed moet zijn.


Gebruik van A.Vogel ProstaforceMed in combinatie met voedsel en drank.

A.Vogel ProstaforceMed kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

ProstaforceMed beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel ProstaforceMed in gebruik met andere geneesmiddelen.

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

3. Hoe wordt A.Vogel ProstaforceMed gebruikt?

Tenzij anders is voorgeschreven 1 capsule per dag tijdens de maaltijd met wat water innemen.

Als de klachten verergeren of wanneer na 8 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel ProstaforceMed heeft ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel ProstaforceMed heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel ProstaforceMed in te nemen?

Wanneer u capsules vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra capsule, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip en neem dan het gebruikelijke aantal capsules.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel ProstaforceMed wordt gestopt?

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Even als bij andere medicijnen kunnen er tijdens het gebruik van A. Vogel ProstaforceMed bijwerkingen optreden.

De volgende klachten komen zelden (bij meer dan 1 op de 10000 maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) voor: boeren en maagdarmklachten. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A.Vogel ProstaforceMed?

A.Vogel ProstaforceMed buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Voor dit geneesmiddel gelden geen speciale bewaar condities . Aanbeveling bewaar
ProstaforceMed bij voorkeur in de originele verpakking beneden 25 graden Celsius.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket. U vindt de datum na of onder de woorden “ten minste houdbaar tot einde”. De uiterste gebruiksdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 7/10 = juli 2010). Na verstrijken van deze datum dient u A.Vogel ProstaforceMed niet meer te gebruiken.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op oktober 2009.