ACIPEN SOLUTAB®
fenoxymethylpeniciIIinekalium Tabletten
Acipen Solutab
Informatie voor de gebruiker

Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Acipen Solutab al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.


Wat is Acipen Solutab en hoe werkt het?

Samenstelling
Acipen Solutab tabletten bevatten als werkzame stof 250 of 500 mg fenoxymethylpenicillinekalium (van de totale hoeveelheid werkzame stof is een tiende deel kalium).
De hulpstoffen zijn: micrDkristallijn cellulose, crospovidon, saccharine, aspartaam, pepermunt, silicium dioxide en magnesiumstearaat.


Hoe ziet Acipen Solutab eruit en hoe is het verpakt?
Acipen Solutab tabletten zijn crème-wit en hebben een ovale vorm; ze bevatten aan een kant de volgende code: gbr 05 (250 mg) of gbr 09 (500 mg). Aan de andere kant bevindt zich een breukgleuf. De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips van 5 stuks; 4 van deze strips (20 tabletten) zitten in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Acipen Solutab.


Hoe werkt Acipen Solutab?
Acipen Solutab bevat een antibioticum dat tot de groep van penicillines behoort en in staat is de bacteriën, die gevoelig zijn voor dit middel, onschadelijk te maken.
De ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld koorts) verdwijnen binnen een paar dagen; het is echter toch noodzakelijk de voorgeschreven kuur af te maken.
Als u zich na enkele dagen niet beter voelt, neem dan contact op met uw arts.


Registratiehouder en fabrikant
Acipen Solutab is in het register ingeschreven ten name van
Astellas Pharma Europe B.V. en wordt gemaakt door Astellas Pharma Europe B.V., Leiderdorp.

Acipen Solutab tabletten zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar en hebben als registratienummers:
RVG 16861 (tabletten 250 mg),
RVG 18645 (tabletten 500 mg).


Waarvoor kan Acipen Solutab gebruikt worden?
Acipen Solutab wordt gebruikt bij lichte tot matig ernstige infecties van de luchtwegen, de keel, het middenoor of de huid, inden deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Acipen Solutab werkzaam is.


Wat u moet weten voor u Acipen Solutab gaat gebruiken
Wanneer mag u Acipen Solutab niet gebruiken?
Acipen Solutab tabletten mogen niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor penicillines en/of een der overige bestanddelen van de tabletten.
Kinderen of zwangere vrouwen met fenylketonurie (een aangeboren afwijking van de stofwisseling) mogen geen Acipen Solutab tabletten gebruiken, indien een dagdosis hiervan meer dan 45 mg aspartaam (= 25 mg fenylalanine) bevat (zie bij 'Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen').


Voorzorgen bij het gebruik van Acipen Solutab
Rode vlekjes op de huid, koorts of een opgezette keel kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor fenoxymethylpenicilline. In dat geval moet u direct uw arts raadplegen. Het is raadzaam hem ook in te lichten over andere klachten, die na 1-2 dagen niet overgaan. Patiënten die overgevoelig zijn voor cefalosporines kunnen ook overgevoelig zijn voor penicillines.
Uw arts dient in uitzonderingsgevallen na te gaan of er door het gebruik van Acipen Solutab niet te veel kalium aan het lichaam wordt toegevoegd.


Wisselwerking
Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.


Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding
Voor zover bekend kunnen Acipen Solutab tabletten in de voorgeschreven dosering zonder gevaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
Zwangere vrouwen met fenylketonurie mogen geen Acipen Solutab tabletten gebruiken, indien een dagdosis meer dan 45 mg aspartaam (= 25 mg fenylalanine) bevat.
Een kleine hoeveelheid Acipen Solutab komt in de moedermelk terecht. De mogelijkheid bestaat dat het kind hierdoor overgevoelig voor Acipen Solutab kan warden.


Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Acipen Solutab op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.


Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen
Acipen Solutab 250 en 500 bevatten respectievelijk 26.8 en 53.6 mg aspartaam per tablet, overeenkomend met respectievelijk 15.0 en 30.0 mg fenylalanine.
Bij patiënten met fenylketonurie moet de hoeveelheid fenylalanine, die door aspartaam in Acipen Solutab tabletten wordt geleverd, worden doorberekend in het voedingsvoorschrift.
Acipen Solutab bevat geen suiker of gluten.


Aanwijzingen voor het gebruik van Acipen Solutab

Hoe dient Acipen Solutab ingenomen te worden?
Acipen Solutab bij voorkeur een half uur vóór of 2 uur na een maaltijd innemen. Voedsel vertraagt de opname van de werkzame stof in het lichaam.

U kunt de tabletten op 2 manieren innemen:
1. In zijn geheel of gebroken inslikken met een glaasje water.
2. Onder goed roeren oplossen in minimaal een half kopje water en opdrinken.
De licht zoete suspensie die dan ontstaat heeft een milde pepermuntsmaak.
De normale dosering bedraagt 3 maal daags (om de 8 uur) 1 tablet.
De duur van de kuur is 7-10 dagen. Eventueel kan de arts van deze dosering afwijken. U dient de hele kuur af te maken.


Te veel Acipen Solutab ingenomen?
Het is verstandig in dit geval uw arts te raadplegen.

Acipen Solutab vergeten in te nemen?
Wanneer u Acipen Solutab niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tablet alsnog innemen.
Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende tablet toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.


Bijwerkingen
Maag- en darmklachten komen soms voor. Deze kunnen bestaan uit misselijkheid, braken of diarree en gaan meestal vanzelf over. Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden in de vorm van koorts, (soms bobbelige) rode vlekjes of plotselinge zwelling van lippen, tong, keel, huid of gewrichten door een plaatselijke vochtophoping. Als deze optreden direct contact opnemen met uw arts.
Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden of indien u de bijwerkingen ernstig vindt, informeer dan uw arts of apotheker.


Hoe moet Acipen Solutab bewaard worden?
Acipen Solutab mag niet meer warden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven; op stripverpakkingen wordt deze datum voorafgegaan door: 'exp'.
Bewaar Acipen Solutab droog, bij kamertemperatuur (15-25°C), in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd.
Buiten het bereik van kinderen bewaren!


Overige informatie
Door wie wordt Acipen Solutab op de markt gebracht?
Acipen Solutab wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Astellas Pharma Europe 13.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP

Algemene wenken
• Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
• Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
• Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
• Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
• Gelieve in geval van Machten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).
Datum laatste wijziging September 2005