Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat zijn AILGENO spag. druppels en waarvoor wordt zij gebruikt?
2. Wat moet u weten, voordat u AILGENO spag. Druppels gebruikt?
3. Hoe worden AILGENO spag. druppels gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u AILGENO spag. druppels?

AILGENO spag.. 50 ml druppels

Samenstelling van AILGENO spag. druppels
De werkzame bestanddelen per 100 gram zijn:
Agaricus muscarius D4  11,5 g
Arsenicum album D6  1,5 g
Carduus marianus D15  5,5 g
Ceanothus americanus D4 16,0 g
China D6* 12,5 g
Glechoma hederacea D6* 17,5 g
Grindelia robusta D6* 17,0 g
Natrium muriaticum D12 8,5 g
    

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water. Bevat 20 v/v Ethanol. * = spag. Peka-aandelen volgens voorschrift HAB 2000, 47a en 47b

Registratiehouder en distributeur
TIMM Health Care B.V.
Postbus 46
3400AA IJsselstein
Tel.: 030-2814494 Fax: 030-2814465 E-mail: info@timmhealthcare.nl

In het register ingeschreven onder RVH 91740 1.

1. Wat zijn AILGENO spag. druppels en waarvoor worden ze gebruikt?

Toepassingen
AILGENO spag. is een homeopathisch geneesmiddel dat een positieve invloed heeft op de functie van de milt

Eigenschappen
De geneesmiddelbeelden van de enkelvoudige bestanddelen stemmen overeen met de symptomen van de voorgelegde indicatie. De acht bestanddelen AILGENO spag. zijn in dit combinatiepreparaat zinvol met het oog op het ondersteunen van de functie van de milt.

2. Wat moet u weten voordat u AILGENO spag. gebruikt?

Wanneer mag u AILGENO spag. druppels niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u AILGENO spag. druppels niet mag gebruiken.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met AILGENO spag. druppels?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met AILGENO spag. druppels moet zijn.

Gebruik van AILGENO spag. in combinatie met voedsel en drank.

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overéénkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik bij diabetes

AILGENO spag. kan, mits men zich aan de aangegeven dosering houdt, gebruikt worden door diabetici.


Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van AILGENO spag. in combinatie met andere geneesmiddelen
Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe worden AILGENO spag. druppels ingenomen/ gebruikt?

Dosering en gebruik
Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis.

Kinderen (0-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis voor kinderen onder de 6 jaar.

AILGENO spag. bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden. Voor een snellere werking moeten de druppels een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van AILGENO spag. druppels heeft ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen zal het effect dardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten AILGENO spag. druppels in te nemen?
Neem nooit een dubbele dosis van AILGENO spag. druppels om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met AILGENO spag. druppels wordt gestopt

Bij het stoppen van de behandeling met AILGENO spag. druppels treden geen speciale verschijnselen op.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van AILGENO spag. druppels geen bijwerkingen bekend. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u AILGENO spag. druppels?

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Het product in de originele verpakking droog en niet boven de 25°C bewaren.

AILGENO spag.. druppels buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik AILGENO spag. druppels niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter “niet te gebruiken na”. Deze datum, vermeld op het doosje en het etiket, duidt het tijdstip aan waarna de kwaliteit van het product niet meer gewaarborgd kan worden (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).
Opmerking Let op ons milieu: de lege verpakking en de bijsluiter kunnen bij het oud papier en het glas kan in de glasbak.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10/2002.