Akutur

Naam Akutur

samenstelling

De werkzame bestanddelen per 100 gram zijn:
Acid D12 8,50 g
Acidum nitricum D8 10,50 g  
Apis mellifica D4 16,50 g
Cantharis D12 7,50 g
Populus tremeloides D4* 16,50 g
Pulsatilla D4* 16,50 g
Solidago virgaurea  D12 7,50 g
Zingiber D4 16,50 g


De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water. Bevat …. v/v Ethanol. * = spag. Peka-aandelen volgens voorschrift HAB 2000, 47a en 47b 

Toepassing

AKUTUR® druppels is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast ter voorkoming van infecties van de urinewegen en ter ondersteuning van de de nierfunctie.

dosering gebruik
Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis.

Kinderen (0-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis voor kinderen onder de 6 jaar.

AKUTUR spag. bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden. Voor een snellere werking moeten de druppels een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

gebruiksinformatie
Patiëntinformatie AKUTUR spag. druppels

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om AKUTUR spag.. zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Vraag uw apotheker  om meer informatie of advies indien nodig. Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat zijn AKUTUR spag. druppels en waarvoor wordt zij gebruikt?
Wat moet u weten, voordat u AKUTUR spag. druppels gebruikt?
Hoe worden AKUTUR spag. druppels gebruikt?
Mogelijke bijwerkingen.
Hoe bewaart u AKUTUR spag. druppels?

AKUTUR spag.. 50 ml druppels

Samenstelling van AKUTUR spag. druppels
De werkzame bestanddelen per 100 gram zijn:
Acid D12 8,50 g
Acidum nitricum D8 10,50 g  
Apis mellifica D4 16,50 g
Cantharis D12 7,50 g
Populus tremeloides D4* 16,50 g
Pulsatilla D4* 16,50 g
Solidago virgaurea  D12 7,50 g
Zingiber D4 16,50 g

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water. Bevat …. v/v Ethanol. * = spag. Peka-aandelen volgens voorschrift HAB 2000, 47a en 47b 

Registratiehouder en distributeur
TIMM Health Care B.V.
Postbus 5324 ZH Ammerzoden
Tel.: 073 – 5999017 Fax: 073 - 5999018 E-mail: info@timmhealthcare.nl

In het register ingeschreven onder RVH 91740 1.

Wat zijn AKUTUR spag. druppels en waarvoor worden ze gebruikt?

Toepassingen
AKUTUR® druppels is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast ter voorkoming van infecties van de urinewegen en ter ondersteuning van de nierfunctie. De werkzaamheid van dit geneesmiddel is door het CBG niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

Eigenschappen De geneesmiddelbeelden van de enkelvoudige bestanddelen stemmen overeen met de symptomen van de voorgelegde indicatie. De acht bestanddelen van AKUTUR® zijn in dit combinatiepreparaat zinvol met het oog op de ontstekingsremming en de bevordering van het genezingsproces bij ontstekingen.

2. Wat moet u weten voordat u AKUTUR spag. gebruikt?

Wanneer mag u AKUTUR spag. druppels niet gebruiken? Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u AKUTUR spag. druppels niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met AKUTUR spag. druppels?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met AKUTUR spag. druppels moet zijn.

Gebruik van AKUTUR spag. in combinatie met voedsel en drank
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overéénkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik bij diabetes
AKUTUR spag. kan, mits men zich aan de aangegeven dosering houdt, gebruikt worden door diabetici.

Rijvaardigheid en gebruik van machines
Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van AKUTUR spag. in combinatie met andere geneesmiddelen
Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe worden AKUTUR spag. druppels ingenomen/gebruikt?

Dosering en gebruik
Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis.

Kinderen (0-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis voor kinderen onder de 6 jaar.

AKUTUR spag. bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden. Voor een snellere werking moeten de druppels een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van AKUTUR spag. druppels heeft ingenomen?
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen zal het effect dardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten AKUTUR spag. druppels in te nemen?
Neem nooit een dubbele dosis van AKUTUR spag. druppels om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met AKUTUR spag. druppels wordt gestopt
Bij het stoppen van de behandeling met AKUTUR spag. druppels treden geen speciale verschijnselen op.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van AKUTUR spag. druppels geen bijwerkingen bekend. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u AKUTUR spag. druppels?

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Het product in de originele verpakking droog en niet boven de 25°C bewaren.

AKUTUR spag.. druppels buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik AKUTUR spag. druppels niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter “niet te gebruiken na”. Deze datum, vermeld op het doosje en het etiket, duidt het tijdstip aan waarna de kwaliteit van het product niet meer gewaarborgd kan worden (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Opmerking Let op ons milieu: de lege verpakking en de bijsluiter kunnen bij het oud papier en het glas kan in de glasbak.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10/2002.