BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER

Androcur 10, 10 mg tabletten cyproteronacetaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raapleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Androcur 10 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Androcur 10 gebruikt
3. Hoe wordt Androcur 10 gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Androcur 10
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ANDROCUR 10 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Elke tablet Androcur 10 bevat het hormoon cyproteronacetaat. Een hormoon is een stof die in het lichaam een zeer specifieke werking op één of meer organen uitoefent. Het hormoon cyproteronacetaat heeft een anti-androgene werking: het remt de werking van mannelijke hormonen (androgenen). Androgenen worden zowel door mannen als door vrouwen gevormd, hoewel dit bij vrouwen veel minder is.
Bij vrouwen uit een teveel aan androgenen zich onder andere in de vorm van overbeharing (hirsutisme; overmatige haargroei volgens mannelijk patroon: op de benen, armen, borst en in het gezicht). Androgenen stimuleren ook de werking van de talgklieren (klieren die talg, een vettige stof, afgeven), waardoor de huid vet wordt en er acne (puistjes) kan ontstaan.
Het cyproteronacetaat in Androcur 10 vermindert de overbeharing en remt de stimulerende werking van androgenen op de talgklieren. Hierdoor wordt de huid minder vet en zullen er ook minder puistjes (dit zijn verstopte en/of ontstoken talgklieren) ontstaan.
Tijdens de behandeling met Androcur 10 wordt de werking van de eierstokken onderdrukt en is het mogelijk dat er geen eisprong (ovulatie) optreedt. Als u met het gebruik van Androcur 10 stopt, wordt de werking van de eierstokken ook niet meer geremd.

• Androcur 10 wordt gebruikt voor de behandeling van overbeharing (hirsutisme), als andere behandelingen niet hebben gewerkt. Daarnaast wordt het gebruikt bij ernstige vormen van acne (puistjes), als een behandeling met kleinere hoeveelheden cyproteronacetaat de acne niet verbetert.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ANDROCUR 10 GEBRUIKT

Gebruik Androcur 10 niet
• als u zwanger bent of borstvoeding geeft
• als u een afwijking aan uw lever heeft:
• u heeft een leveraandoening zoals bijvoorbeeld het Dubin-Johnson-syndroom of het Rotor-syndroom
• u heeft een goedaardig of kwaadaardig gezwel in de lever, of u heeft dit in het verleden gehad
• u heeft tijdens een vroegere zwangerschap geelzucht (idiopathische
zwangerschapsicterus) of aanhoudende jeuk (pruritus gestationis) gehad
• als u huiduitslag met blaasjes (herpes gestationis) heeft gehad
• als u lichamelijk sterk verzwakt bent en u veel gewicht en spierkracht heeft verloren (cachexie); dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een kwaadaardige tumor heeft
• als u een langdurende (chronische) en ernstige depressie heeft (u bent (ernstig) neerslachtig en pessimistisch)
• als u een bloedstollingsstoornis (trombo-embolische aandoening) heeft of heeft gehad
• als u een ernstige vorm van diabetes (suikerziekte) heeft waarbij uw bloedvaten zijn aangetast
• als u sikkelcelanemie heeft (een erfelijke aandoening van de rode bloedcellen)
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van Androcur 10. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan jeuk, huiduitslag of een opgezwollen gezicht.
Let op: Als u naast Androcur 10 ook een anticonceptiepil moet gebruiken, moet u ook rekening houden met de bijwerkingen, waarschuwingen, wisselwerking met andere (genees)middelen van die pil én de situaties waarin u die pil niet mag gebruiken. Volg daarom ook de betreffende aanwijzingen uit de bijsluiter van de anticonceptiepil op.

Wees extra voorzichtig met Androcur 10
• als u nog jong bent en uw menstruatiecyclus (het optreden van uw menstruaties) nog niet regelmatig is

• als u diabetes (suikerziekte) heeft: tijdens het gebruik van Androcur 10 zult u vaker voor controle naar uw arts moeten

Voordat u begint met het innemen van Androcur 10 zal uw arts verschillende onderzoeken bij u doen. Er zal een borstonderzoek bij u worden gedaan en er zal een uitstrijkje (onderzoek van het baarmoederhalsslijmvlies) worden gemaakt. Voordat u met Androcur 10 kunt beginnen, moet worden vastgesteld dat u niet zwanger bent. Ook als tijdens de behandeling met Androcur 10 uw menstruatie wegblijft, zal er een zwangerschapstest worden gedaan voordat u verder mag gaan met de behandeling.

Voordat u Androcur 10 kunt gaan gebruiken, zullen ook uw bloeddruk en uw gewicht worden gecontroleerd en zal de arts uw urine en bloed, en de werking van uw lever en bijnierschors (laten) onderzoeken.
Bij langdurig gebruik van Androcur 10 wordt aangeraden deze onderzoeken elke 6 maanden te herhalen.

In zeldzame gevallen zijn na gebruik van geslachtshormonen, zoals het cyproteronacetaat in Androcur 10, goedaardige levergezwellen gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levergezwellen. Soms hebben deze gezwellen geleid tot een levensbedreigende inwendige bloeding. Als u plotseling last krijgt van hevige pijn in uw bovenbuik, die niet snel en vanzelf weer verdwijnt, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Er zijn geen aanwijzingen dat na het stoppen met een behandeling met Androcur 10 de vruchtbaarheid negatief is beïnvloed.

Doordat het cyproteronacetaat in Androcur 10 de afscheiding van talg vermindert, is het mogelijk dat uw huid droog wordt.

Het gebruik van Androcur 10 in combinatie met een anticonceptiepil

Tijdens de behandeling met Androcur 10 mag u niet zwanger worden. Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd moet het gebruik van Androcur 10 worden gecombineerd met dat van een anticonceptiepil.
Als u naast Androcur 10 ook een anticonceptiepil moet gebruiken, moet u ook rekening houden met de bijwerkingen, waarschuwingen, wisselwerking met andere (genees)middelen van die pil én de situaties waarin u die pil niet mag gebruiken. Volg daarom ook de betreffende aanwijzingen uit de bijsluiter van de anticonceptiepil op.

Als u Androcur 10 (wel of niet in combinatie met een anticonceptiepil) gebruikt en u een aandoening heeft die tijdens een zwangerschap kan verergeren, moet u extra worden gecontroleerd. Het gaat onder andere om de volgende aandoeningen: epilepsie, otosclerose (een erfelijke vorm van doofheid), multipele sclerose (ziekte van centrale zenuwstelsel, met als gevolg vermindering/uitval van allerlei lichaamsfuncties), porfyrie (stoornis in de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed, waardoor o.a. de huid overgevoelig kan worden voor licht), tetanie (een aandoening met aanvallen van spierkrampen), diabetes (suikerziekte) en te hoge bloeddruk.

Als u binnen enkele uren na het innemen van Androcur 10 en de anticonceptiepil moet overgeven of diarree krijgt, moet u de speciale aanwijzingen hierover uit de bijsluiter van de anticonceptiepil opvolgen.

Als u buíten de stopweek (van de anticonceptiepil) licht bloedverlies (spotting: bloeddruppels of - vlekjes) krijgt, moet u niet stoppen met het innemen van de tabletten. Als het bloedverlies buiten de stopweek zwaarder is, of als het zich herhaalt, moet onderzocht worden wat de oorzaak ervan is.
Als u een operatie moet ondergaan, enige tijd bedrust moet houden of niet mag lopen (bijvoorbeeld als één van uw benen wordt gegipst of gezwachteld in verband met het behandelen van spataderen), wordt er aangeraden om 6 weken vóór de operatie of (bed)rustperiode te stoppen met het gebruik van Androcur 10 en de anticonceptiepil . Dit in verband met een mogelijk verhoogde kans op trombose (de vorming van een bloedstolsel (bloedprop) waardoor een bloedvat kan worden afgesloten).

Gebruik van Androcur 10 met voedsel en drank

De tabletten moeten heel worden doorgeslikt met wat vloeistof.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u Androcur 10 niet gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens de eerste weken van de behandeling met Androcur 10 kunt u soms moe zijn en kan uw concentratie verminderd zijn. Houd hier rekening mee in het verkeer en tijdens het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Androcur 10

Androcur 10 bevat lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Als u diabetes (suikerziekte) heeft, kan door het gebruik van Androcur 10 de behoefte aan de medicijnen die u hiervoor gebruikt (tabletten of insuline) veranderen. Overleg met uw arts of het nodig is de hoeveelheid medicijnen aan te passen.

Als u naast Androcur 10 ook een anticonceptiepil moet gebruiken, moet u ook rekening houden met de (genees)middelen die hier wisselwerking mee kunnen hebben. Zie hiervoor de bijsluiter van de anticonceptiepil.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT ANDROCUR 10 GEBRUIKT

Neem de Androcur 10-tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zonodig met wat water.

Een strip Androcur 10 bevat 15 tabletten. Bij 14 van de tabletten staat de dag van de week gedrukt waarop deze moet worden ingenomen. Bij één tablet staat ‘15’ gedrukt.

Neem op de eerste dag dat u met Androcur 10 begint, een tablet waar de aanduiding van die dag bij staat gedrukt. Als u bijvoorbeeld op woensdag met het gebruik van Androcur 10 begint, neemt u een tablet waar ‘wo’ bij staat.
Volg de richting van de pijlen op de strip tot alle 14 tabletten met dagaanduiding zijn ingenomen. Neem als laatste de tablet in waar ‘15’ bij staat gedrukt.

Wanneer moet u Androcur 10 innemen?
• Vrouwen in de vruchtbare leeftijd (ongeveer tussen 12 en 50 jaar) met een regelmatige menstruatiecyclus

Als u nog geen anticonceptiepil slikt, zal uw arts u hier een recept voor geven. Tijdens de behandeling met Androcur 10 mag u namelijk niet zwanger worden. Een anticonceptiepil geeft naast bescherming tegen zwangerschap ook (weer) een regelmatige menstruatiecyclus (de regelmaat waarmee u uw menstruaties krijgt).

Voordat u met Androcur 10 begint, moet het zeker zijn dat u niet zwanger bent. Het kan daarom nodig zijn om een zwangerschapstest te doen. Uw arts kan u hier meer over vertellen.

• Als u nog geen anticonceptiepil gebruikt, moet u op de eerste dag van uw menstruatie met de eerste tablet van de anticonceptiepil beginnen. U bent dan vanaf de 1e dag beschermd tegen zwangerschap.
Neem daarnaast tijdens de 1e tot en met de 15 e dag dat u uw anticonceptiepil gebruikt elke dag 1 tablet Androcur 10.

• Na deze vijftien dagen neemt u de 16e tot en met de 21e dag alleen de anticonceptiepil in. Dit zijn de laatste zes tabletten van de strip.

• Vervolgens neemt u 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 tabletvrije dagen (ook wel stop- of pauzeweek genoemd) hoort een bloeding te beginnen. Deze zogenaamde ‘onttrekkingsbloeding’ (een menstruatieachtige bloeding) begint meestal op de 2e of 3e dag van de pauzeweek.

• Begin op de 8e dag na de laatste tablet van uw anticonceptiepil met de volgende strip én met het innemen van Androcur 10, ook als de bloeding dan nog niet voorbij is. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.Uitblijven van de bloeding

• Als u tijdens de pauzeweek geen bloeding krijgt, mag u niet verder gaan met een nieuwe strip van uw anticonceptiepil of met Androcur 10 vóórdat u of uw arts een zwangerschapstest heeft gedaan en het zeker is dat u niet zwanger bent.

• Vrouwen in de vruchtbare leeftijd (ongeveer tussen 12 en 50 jaar) met een onregelmatige menstruatiecyclus
Als u een onregelmatige menstruatiecyclus heeft (de momenten waarop u uw menstruaties krijgt, zijn niet te voorspellen), of als u al een paar maanden geen menstruatie heeft gehad, moet er eerst worden vastgesteld dat u niet zwanger bent.

• Als u niet zwanger bent, kunt u meteen met Androcur 10 en een anticonceptiepil beginnen, maar u bent dan niet vanaf de 1e dag van het gebruik beschermd tegen zwangerschap. Daarom moet u tijdens de eerste 7 dagen dat u Androcur 10 en een anticonceptiepil gebruikt een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

• Neem tijdens de 1e tot en met de 15 e dag dat u uw anticonceptiepil gebruikt elke dag 1 tablet Androcur 10.
Volg voor de verdere behandeling de aanwijzingen onder “Vrouwen in de vruchtbare leeftijd ( ... ) met een regelmatige menstruatiecyclus”.

• Vrouwen in de overgang

Als u in de overgang bent, hoeft u Androcur 10 niet in combinatie met een anticonceptiepil te gebruiken.
Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u moet gebruiken.

• Vrouwen die geen baarmoeder meer hebben

Als uw baarmoeder operatief is verwijderd, hoeft u Androcur 10 niet in combinatie met een anticonceptiepil te gebruiken.
Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u moet gebruiken.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Androcur 10 moet gebruiken. De duur van de behandeling met Androcur 10 hangt af van de ernst van de verschijnselen (van de overbeharing, acne of vette huid). In het algemeen zal bij overbeharing na 6-9 maanden verbetering zichtbaar zijn. Bij acne en een vette huid is dit vaak al eerder.

Ingeval u bemerkt dat Androcur 10 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Androcur 10 heeft ingenomen dan u zou mogen

Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke gevolgen van het tegelijk innemen van veel Androcur 10-tabletten.

Wanneer u te veel van Androcur 10 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ... :

• ... uw anticonceptiepil in te nemen:

• Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de werking van de anticonceptiepil niet verminderd. Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.

• Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van uw anticonceptiepil verminderd zijn.
Volg in dit geval de aanwijzingen met betrekking tot pil-vergeten op die in de bijsluiter van uw anticonceptiepil staan.

• ... een tablet Androcur 10 in te nemen:
Als u een tablet Androcur 10 bent vergeten kan dit het resultaat van de behandeling verminderen. Het vergeten van een tablet kan ook tot onregelmatig bloedverlies leiden (bloeddruppels (spotting) of een lichte bloeding). Sla de vergeten tabletten Androcur 10 over (neem dus geen dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen) en neem de volgende tabletten Androcur 10 weer op de gebruikelijke tijd in, met uw anticonceptiepil.

Wat u moet doen bij onverwacht bloedverlies:
Als er tijdens de drie weken dat u uw anticonceptiepil én/of Androcur 10 slikt onverwacht bloedverlies optreedt (spotting of doorbraakbloeding), moet u niet stoppen met het innemen van de tabletten.
Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als uw lichaam eenmaal gewend geraakt is aan de betreffende pil (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet u contact opnemen met uw arts.

Wat u moet doen als de verwachte bloeding uitblijft:

Als u in de stopweek geen onttrekkingsbloeding krijgt, nadat u Androcur 10 en uw anticonceptiepil bent vergeten, kunt u zwanger zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts. Ga niet verder met Androcur 10 en uw anticonceptiepil voordat uw arts heeft vastgesteld dat u niet zwanger bent.

Als u stopt met het gebruik van Androcur 10
Als u stopt met het gebruik van Androcur 10 kunnen de klachten waarvoor u bent begonnen met dit geneesmiddel weer terug komen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Androcur 10 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De ernstigste bijwerkingen van het gebruik van Androcur 10 worden genoemd in de rubriek “Wees extra voorzichtig met Androcur 10”.

Andere bijwerkingen die gemeld zijn bij gebruiksters van cyproteronacetaat, zijn:


Vaak <1/10, >1/100
Soms <1/100, 1/1.000
Zelden <1/1.000, 1/10.000

ORGAANSYSTEEM: AFWEERSYSTEEM
FREQUENTIE VAN BIJWERKINGEN:
Zelden: Overgevoeligheidsreactie

ORGAANSYSTEEM: VOEDING EN STOFWISSELING
FREQUENTIE VAN BIJWERKINGEN:
Vaak: Gewichtstoename
Zelden: Gewichtsafname

ORGAANSYSTEEM: GEESTELIJKE GESTELDHEID
FREQUENTIE VAN BIJWERKINGEN:
Vaak: Depressieve stemming
Soms: Afname van het libido (zin in seks)
Zelden: Toename van het libido (zin in seks)

ORGAANSYSTEEM: HUID- EN ONDERHUID
FREQUENTIE VAN BIJWERKINGEN:
Soms: Huiduitslag

ORGAANSYSTEEM: GESLACHTSORGANEN EN BORSTEN
FREQUENTIE VAN BIJWERKINGEN:
Vaak: Gevoelige borsten

Bij gecombineerde behandeling met een anticonceptiepil is de eisprong (ovulatie) geremd, waardoor u tijdens de behandeling onvruchtbaar bent. Daarnaast kan vermoeidheid optreden.

Let op: Als uw arts naast Androcur 10 ook een anticonceptiepil heeft voorgeschreven, moet u ook rekening houden met de bijwerkingen, waarschuwingen, wisselwerking met andere (genees)middelen van die pil én de situaties waarin u die pil niet mag gebruiken. Volg daarom ook de betreffende
aanwijzingen uit de bijsluiter van de anticonceptiepil op.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ANDROCUR 10

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Androcur 10 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Niet te gebruiken na” of “EXP.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Androcur 10

• Het werkzame bestanddeel is cyproteronacetaat.
Elke tablet bevat 10 milligram cyproteronacetaat.

• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, polyvidon 25
(E1201), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551) en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Androcur 10 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

• Androcur 10-tabletten zijn witte tabletten met aan de ene kant van de tablet een breuklijn en aan de andere kant de letters “BW” in een zeshoek. De tabletten zijn rond en hebben een doorsnede van 7 millimeter.

• Androcur 10 is verkrijgbaar in verpakkingen van twee strips met elk 15 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer B.V.,
Divisie Bayer Schering Pharma,
Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht,
tel.: 0297 280 666

Fabrikant
Bayer Schering Pharma AG 
Miillerstraße 178 
13353 Berlijn, Duitsland 

en Schering GmbH & Co Produktion KG
Dóbereinerstr. 20
99427 Weimar, Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 09078

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2009