ANTABUS dispergetten
400 mg


Samenstelling
Antabus bruistabletten (dispergetten) bevatten als werkzame stof 400 mg disulfiram per bruistablet.


Als hulpstoffen zijn aanwezig:
maïszetmeel, povidon, wijnsteenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, microkristallijne cellulose, siliciumdioxide, polysorbaat 20, magnesiumstearaat, talk en gezuiverd water.


Eigenschappen en werking
Antabus beïnvloedt de omzetting van alcohol in het lichaam en behoort tot de groep van de middelen ter behandeling van alcoholisme.
Door enzymremming kunnen bepaalde afbraakproducten niet uit het lichaam worden verwijderd, waardoor bij gelijktijdig gebruik van disulfiram en alcohol onaangename reacties kunnen optreden, zoals benauwdheid, rood gezicht, bonzende hoofdpijn, misselijkheid, braken en versnelde hartslag.
De bovengenoemde verschijnselen wekken een afkeer voor alcohol op.


Toedieningsvorm en inhoud
Antabus 400 mg dispergetten, 50 bruistabletten in kunststof flacon.
Iedere ongeschonden verpakking bevat een vocht-absorberende plastic tablet, die ervoor zorgt dat de tabletten niet vochtig worden.
Deze speciale tablet (welke veel groter is dan de Antabus tabletten en dus goed herkenbaar) NIET uit het potje verwijderen en NIET innemen.


Registratiehouder Actavis B.V.
Postbus 313
3740 AH Baarn


In het register ingeschreven
RVG 01032 Antabus dispergetten 400 mg, bruistabletten.


Te gebruiken bij
Antabus kan worden gebruikt als hulpmiddel bij psychosociale begeleiding van de behandeling van alcoholverslaving.


Niet te gebruiken bij
Antabus mag niet toegepast worden bij:
-hartzwakte
- ernstige geestesstoornissen
- ernstig hersenletsel
- leverfunctiestoornissen
- recent alcoholgebruik
- zwangerschap.


Wisselwerking
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen en/of andere middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Antabus met:
-chloordiazepoxide (kalmeringsmiddel)
-diazepam (kalmeringsmiddel)
-fenytoïne (middel tegen o.a. epilepsie)
-orale bloedverdunners.

Antabus versterkt de werking van deze geneesmiddelen.
-metronidazol (geneesmiddel tegen o.a. schimmelinfecties)
-isoniazide (tuberculose middel).
Gelijktijdige toedoening van Antabus met deze geneesmiddelen dient te worden vermeden vanwege het mogelijk optreden van verwardheid en geestesstoornissen.
-Amitryptiline (middel tegen ernstige neerslachtigheid).
Amitryptiline versterkt de werking van disulfiram.
Wanneer u dergelijke middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.


Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Voedingsmiddelen, dranken of medicijnen die alcohol bevatten, kunnen na gebruik van disulfiram ook aanleiding geven tot een disulfiram-alcohol reactie.
Om na te gaan wat voor een effect Antabus op u heeft, zal uw arts het waarschijnlijk nuttig vinden om u na de eerste inname van Antabus een 'proefdronk' te laten innemen. Antabus dient niet als enige therapie bij alcoholisme te worden toegepast, maar als hulpmiddel bij een intensieve psychologische of psychiatrische begeleiding hiervan.
Aan het begin van de behandeling duurt het 3 tot 12 uur en soms zelfs 48 uur voordat het effect van Antabus optreedt.
De wisselwerking tussen alcohol en Antabus kan binnen 5 tot 10 minuten optreden, maar ook nog 14 dagen na het stoppen van de toediening van Antabus.


Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Het gebruik van Antabus tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt afgeraden, tenzij na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen Aangezien Antabus in sommige gevallen als bijwerking slaperigheid en vermoeidheid kan veroorzaken, kunnen uw reacties zodanig veranderen dat het vermogen om actief aan het verkeer deel te nemen of machines te bedienen afneemt.


Gebruiksaanwijzing
Tenzij uw arts anders voorschrijft is het gebruik als volgt:
- begindosering 800 mg per dag gedurende 2 3 dagen
- onderhoudsdosering van100 tot 200 mg per dag, ofwel 400 tot 800 mg tweemaal per week.
U kunt de voorgeschreven hoeveelheid uiteen laten vallen in een kwart glas water of vruchtensap, dit mengsel goed roeren en direct innemen.


Wat te doen indien vergeten is een dosering in te nemen
Indien u vergeten bent uw bruistablet Antabus in te nemen dient u contact op te nemen met uw arts.


Overdosering
Indien tijdens het gebruik van Antabus in therapeutische dosering toch een grote hoeveelheid alcohol wordt ingenomen, kunnen de gebruikelijke onaangename verschijnselen gevolgd worden door onderdrukking van de ademhaling, hartfalen, hartritmestoornissen, hartaanval, bewusteloosheid en plotselinge dood.
Bij het optreden van bovenstaande verschijnselen en/of het vermoeden van overdosering dient er direct contact te worden opgenomen met uw arts.
Indien uitsluitend sprake is van een overdosering van Antabus, al dan niet met alcohol inname, zullen de symptomen meestal minder uitgesproken zijn dan hierboven beschreven. Er dient contact te worden opgenomen met de behandelend arts.


Bijwerkingen
Bij gebruik van Antabus kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
vermoeidheid, slaperigheid (van voorbijgaande aard), maagdarmstoornissen en huiduitslag. Een vieze smaak (knoflook- of metaalachtig) kan aan het begin van de behandeling optreden.
Verder kunnen voorkomen: allergische huiduitslag en, meestal ten gevolge van hoge doseringen, stoornissen in de leverwerking en stoornissen in de zenuwen met als gevolg o.a. spierslapte.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een ernstige bijwerking of een bijwerking optreedt die niet staat vermeld in de bijsluiter.


Wijze van bewaren en houdbaarheid
Het geneesmiddel dient te worden bewaard in de originele verpakking, op een droge plaats bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik van kinderen.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter 'Niet te gebruiken na'.
Datum

Januari 2007
ACTAVIS