Apo-STOM

naam Apo-STOM

samenstelling

Samenstelling van Apo-STOM spag. druppels De werkzame bestanddelen per 100 gram zijn:
Antimon crudum D6 12.50g
Belladonna D4* 14.50g
Colchicum D6 12.50g
Colocynthis D4 14.50g
Millefolium D12 8.50g
Natrium phosphoricum D4 14.50g
Nux vomica D12* 8.50g
Robinia pseudacacia D4* 14.50g

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water. Bevat … v/v Ethanol. * = spag.

dosering gebruik
Dosering en gebruik Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis.

Kinderen (0-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis voor kinderen onder de 6 jaar. APO-STOM spag. bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden. Voor een snellere werking moeten de druppels een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Apo-STOM spag. druppels heeft ingenomen? Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen zal het effect dardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Apo-STOM spag. druppels in te nemen? Neem nooit een dubbele dosis van APO-STOM spag. druppels om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Apo-STOM spag. druppels wordt gestopt Bij het stoppen van de behandeling met APO-STOM spag. druppels treden geen speciale verschijnselen op.