Weleda Arnica Zalf

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit antroposofisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is, Toch blijft het belangrijk om Weleda Arnica Zalf zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken,

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Weleda Arnica Zalf en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Weleda Arnica Zalf gebruikt?
3. Hoe wordt Weleda Arnica Zalf gebruikt?
4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
5. Hoe bewaart u Weleda Arnica Zalf?


Weleda Arnica Zalf

Per 100 g bevat Weleda Arnica Zalf de volgende werkzame bestanddelen: Arnice montana, planta tota 30 g.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn pindaolie, bijenwas, wolvetalcoholon, wolvet en water.Registratiehouder:
Weleda Nederland NV
Platinastraat 161
2718 SR Zoetermeer
tel: 079-3631313


In het register voor homeopathisch farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84680

Niet-receptplichtig


1. Wat is Weleda Arnica Zalf en waarvoor wordt het gebruikt?

Antroposofisch geneesmiddel voor gebruik bij kneuzingen, verstuikingen en blauwe plekken ten gevolge van letsel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de antroposofie.

Informatie over de wettelijke achtergronden van de registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG:
http://www.cbg-mob.nl

De zalf is verpakt in een tube met een inhoud van 25 g.


2. Wat moet u weten voordat u Weleda Arnica Zalf gebruikt?

Wanneer mag u Weleda Arnica Zalf niet gebruiken?

Gebruik Weleda Arnica Zalf niet bij bekende overgevoeligheid voor pinda’s, soja of Arnica.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Arnica Zalf?

Bevat pindaolie. Pindaolie kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bevat wolvet. Wolvet kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bv contactdermatitus). Weleda Arnica Zalf mag uitsluitend gebruikt worden op een intacte huid, dus niet op open wonden.

Gebruik van Weleda Arnica Zalf tijdens zwangerschap
Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.


Gebruik van Weleda Arnica Zalf tijdens borstvoeding
Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Weleda Arnica Zalf bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.


Gebruik van Weleda Arnica Zalf in combinatie met andere geneesmiddelen
Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar met andere geneesmiddelen worden gebruikt.
Indien u toch een interactie vermoedt, informeer dan uw arts of apotheker.


3. Hoe wordt Weleda Arnica Zalf gebruikt?
Tenzij anders is voorgeschreven de zalf 2 tot 3 maal daags op de pijnlijke en/of gezwollen plek aanbrengen en licht inmasseren.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Niet om in te nemen.


4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
Arnica Zalf kan in zeldzame gevallen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken in de vorm van een huidirritatie. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk als het gebruik wordt gestaakt. Indien de huidirritatie niet binnen een week over is, wordt geadviseerd een arts te raadplegen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Weleda Arnica Zalf (nogmaals) te gebruiken.


5. Hoe bewaart u Weleda Arnica Zalf?
Weleda Arnica Zalf buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 graden Celsius.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Weleda Arnica Zalf niet meer na de datum die op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.


Deze bijsluiter is voor het laatst herzien juli 2006.